Jag vill ha information om indexhöjningarna vid årsskiftet

I pensionssystemet används två index, lönekoefficienten och arbetspensionsindex.

Lönekoefficienten och arbetspensionsindex

  • När du går i pension och beloppet av din pension beräknas, justeras lönerna och arbetsinkomsterna under tiden i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån det år då pensionen börjar. Med lönekoefficienten säkerställs att intjänad pension bibehåller sitt värde.
  • När du går i pension skyddar arbetspensionsindexet din pension när priserna och lönerna stiger. Beloppet av din pension justeras varje januari med arbetspensionsindexet.

Indexhöjningar 2025

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen för år 2025 före slutet av oktober. 

Du kan göra en beräkning av pensionen enligt de nya indexen via Varma Onlinetjänst efter att indexen har fastställts i oktober–november.

Läs mer om arbetspensionsindex och lönekoefficient

Logga in på Varma Onlinetjänst