Miten toimin, kun työntekijäni on jäämässä eläkkeelle?

Varaudu eläketilanteisiin jo ennalta

Työntekijä tekee eläkehakemuksen aina itse. Työntekijä voi laskea arvion eläkkeestään Varma Asioinnissa. Myös itse eläkehakemus on helppo tehdä Varma Asioinnissa.

Vanhuuseläkeaikeista voi jutella työntekijän kanssa vaikkapa kehityskeskustelussa. Osittainen vanhuuseläke voi olla hyvä vaihtoehto, jos työntekijällä on tarve keventää työntekoa. Kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke voi tulla kysymykseen, jos sairaus uhkaa työntekijän työkykyä.

Lue alta lyhyesti pääasiat eri eläkkeistä työnantajan näkökulmasta. Voit myös tutustua aiheeseen tarkemmin:

Artikkeli: Kun työntekijä jää eläkkeelle – tämä työnantajan on hyvä tietää työeläkkeestä

Työntekijä jää eläkkeelle – mitä työnantajan on hyvä tietää?

Vanhuuseläke

Ilmoita eläkkeelle jäävän työntekijän palkkojen lisäksi hänen työsuhteensa päättymispäivä tulorekisteriin. Jos ilmoitat eläkkeelle jäävän työntekijän palkkoja useamman kerran kuukauden aikana, merkitse työsuhteen päättymispäivä jokaiseen ilmoitukseen. Tarvitsemme Varmassa aina tiedon työsuhteen päättymispäivästä, jotta voimme myöntää vanhuuseläkkeen.

Saamme eläkkeelle jäävän työntekijän palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Palkkaa ei tarvitse ilmoittaa erikseen Varmaan.

Miten vanhuuseläkkeelle siirtyminen ilmoitetaan tulorekisteriin?

Osittainen vanhuuseläke

Työntekijän työntekoa ei vaadita tai rajoiteta osittaisen vanhuuseläkkeen aikana. Työntekijän ei tarvitse kertoa työnantajalle osittaisesta eläkkeestä, jos hän ei halua muutoksia työaikaansa.

Jos työntekijä haluaa vähentää työaikaansa siirtyessään osittaiselle vanhuuseläkkeelle, sopikaa osa-aikatyöstä työpaikalla. Työaikoja ei tarvitse ilmoittaa meille Varmaan.

Työkyvyttömyyseläke

Jos työntekijä on tehnyt hakemuksen työkyvyttömyyseläkkeestä, pyydämme
tarvittaessa työnantajalta kuvauksen työtehtävistä ja tietoa työjärjestelyistä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tapauksessa työntekijä voi hakea ennakkopäätöstä vielä kokoaikatyössä ollessaan. Ennakkopäätöksen jälkeen työntekijällä ja työnantajalla on 10 kuukautta aikaa sopia osa-aikatyöstä.