Vad ska jag göra om en arbetstagare ska gå i pension?

Förbered dig på pensionssituationer redan på förhand

Arbetstagaren gör alltid själv sin pensionsansökan. Arbetstagaren kan beräkna sin pension i Varma Onlinetjänst. Det är också enkelt att göra själva pensionsansökan i Varma Onlinetjänst.

Man kan prata med arbetstagaren om ålderspensionsplaner till exempel på utvecklingssamtal. Partiell ålderspension kan vara ett bra alternativ om arbetstagaren behöver arbeta mindre. Om arbetstagarens arbetsförmåga hotas av en sjukdom kan rehabilitering eller delinvalidpension komma i fråga.

Läs nedan kortfattat de viktigaste punkterna om olika pensioner ur arbetsgivarens perspektiv. Du kan också bekanta dig närmare med temat:

När en arbetstagare går i pension – vad bör arbetsgivaren veta?

Ålderspension

Anmäl förutom löner för arbetstagare som går i pension även den dag då deras anställningsförhållande upphör till inkomstregistret. Om du anmäler löner för arbetstagare som går i pension flera gånger under månaden, ange den dag då anställningsförhållandet upphör i varje anmälan. Vi på Varma behöver alltid information om den dag då anställningsförhållandet upphör, för att vi ska kunna bevilja ålderspension.

Vi får löneuppgifter för arbetstagare som går i pension direkt ur inkomstregistret. Lönen behöver inte anmälas separat till Varma.

Hur ska ålderspensionering anmälas till inkomstregistret?

Partiell ålderspension

Arbete under partiell ålderspension krävs eller begränsas inte. Arbetstagaren behöver inte berätta för arbetsgivaren om den partiella ålderspensionen, om han eller hon inte vill ändra sina arbetstider.

Om arbetstagaren vill minska sin arbetstid när han eller hon övergår till partiell ålderspension, kom överens om deltidsarbete med arbetsplatsen. Arbetstider behöver inte anmälas till oss på Varma.

Invalidpension

Om arbetstagaren har lämnat in en ansökan om invalidpension, ber vi vid behov av arbetsgivaren om en beskrivning av arbetsuppgifterna och information om arbetsarrangemanget.

Vid delinvalidpension kan arbetstagaren ansöka om ett förhandsbeslut medan han eller hon ännu arbetar heltid. Efter förhandsbeslutet har arbetstagaren och arbetsgivaren 10 månader på sig att avtala om deltidsarbete.