Miten toimin, kun olen tyytymätön saamaani päätökseen?

Oletko tyytymätön meiltä saamaasi päätökseen, mutta et ole täysin varma, kuinka sinun tulisi toimia? Katso alta vastaukset yleisimpiin valitusta koskeviin kysymyksiin.

Miten valitus tehdään?

Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Mitä tietoja valituksessa on ilmoitettava?

Ilmoita seuraavat tiedot:

 • nimesi, henkilötunnuksesi ja osoitteesi
 • jos valitus koskee TyEL-vakuutusta: työnantajan nimi ja TyEL-vakuutuksen numero
 • päätös tai jäljennös päätöksestä, jota valituksesi koskee
 • selvitykset, joihin vetoat
 • mihin päätökseen haet muutosta
 • miltä kohdin haet päätökseen muutosta
 • mitä muutoksia vaadit siihen tehtäväksi
 • perusteet, joilla vaadit muutosta
 • että se on tarkoitettu valitukseksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle

Lisäselvityksiä voit toimittaa myöhemminkin.

Miten valitus toimitetaan?

Valituksen voi toimittaa sähköisesti, henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä.

Mihin valitus toimitetaan, ja kenelle se osoitetaan?

Toimitus sähköisesti

Hae muutosta sähköisesti Varma Asiointi -palvelussa:

 1. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi.
 2. Mene Viestit ja asiakirjat -sivulla Päätökset ja asiakirjat -osioon.
 3. Valitse päätös tai vakuutuskirja, johon haluat hakea muutosta.
 4. Klikkaa Hae muutosta päätökseen -painiketta ja täytä lomake huolellisesti.

Toimitus postitse

Postitse lähetettävä valitus toimitetaan osoitteeseen:

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Muutoksenhaku
PL 2
00098 VARMA

Osoita valituksesi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimita se kuitenkin Varmaan.

Milloin valituksen on oltava viimeistään perillä?

Valitus tulee toimittaa Varmaan viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun sait päätöksestä tiedon. Sen tulee olla perillä viimeisenä valituspäivänä ennen asiakaspalvelun sulkeutumista. Katso asiakaspalvelun ajantasaiset aukioloajat.

Entä jos osoitteeni muuttuu muutoksenhakukäsittelyn aikana?

Jos osoitteesi muuttuu muutoksenhakukäsittelyn aikana, ilmoita uusi osoitteesi Varmalle ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, jos valituksesi on siirretty sinne.

Päätöksen oikaisu

Oikaisemme päätöstämme, jos katsomme esittämiesi vaatimusten olevan perusteltuja. Muussa tapauksessa siirrämme valituksesi käsiteltäväksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle ja ilmoitamme sinulle siirrosta.