Tillväxt genom förändring

Den kontinuerliga strukturomvandlingen inom näringslivet tvingar företagen att hitta nya kunder såväl i hemlandet som utomlands. Det mest väsentliga är att hela tiden lyssna till kunden.

I Aslemetals från Raumo föddes tanken på att skapa ny affärsverksamhet ur en enkel fråga:

–  Hur ska man få en långtradare att stå stadigt under hela lastningen? sammanfattar affärsverksamhetsdirektör Iiro Lehtinen.

Aslemetals experter som specialiserat sig på krävande stålkonstruktioner hade naturligtvis kompetensen att planera och bygga den anordning som behövdes, men var efterfrågan tillräckligt stor?

– Enbart i Finland inträffar det inom transportbranschen årligen cirka 8 000 olycksfall som medför sjukfrånvaro. De leder till mer än 140 000 sjukdagar. I pengar innebär det till och med 50 miljoner euro om året, säger Iiro Lehtinen.

Intern startup i gammalt företag

Aslemetals grundade i fjol en intern startupenhet med fokus på lösningar för arbetarskydd, Aslesafety, vars första produkt är ett “hjullås för långtradare” – Aslelocker.

– Det är en tillämpning för det industriella internet. I vår produkt finns inbyggda givare som ger kunden information bl.a. om antalet låsningsgånger och utnyttjandegraden, berättar Ilari Alaruka som ansvarar för den nya affärsverksamheten.

På basis av data kan kunden optimera underhållet och t.ex. se om varorna finns på ändamålsenliga platser i lagret.

– Med hjälp av våra lösningar förbättras kundens arbetarskydd och produktivitet samtidigt. Den respons som vi fått har varit mycket positiv. Vi vann Kasvu Open-tävlingen i Satakunta. Det bästa har varit att erfarna långtradarchaufförer har berömt vår produkt för andra chaufförer, säger Alaruka.

Beslutet att utvidga affärsverksamheten till tillämpningar för det industriella internet och sakkunnigtjänster var lätt enligt verkställande direktören för Aslemetals Pasi Lehtinen.

– Vårt familjeföretag har präglats av förändringsberedskap ända sedan min pappa grundade företaget år 1961. Strukturomvandlingen inom industrin och konkurrensen från Asien tvingar oss hela tiden att söka nya möjligheter och höja vårt förädlingsvärde. Det är naturligt att den yngre generationen utvecklar nya produkter och tjänster till vårt sortiment, konstaterar Pasi Lehtinen.

Produktutveckling och marknadsföring jämsides

Bankdirektör Vesa Riihimäki från Nordea, som är bekant från Kasvu Open och andra tillväxtföretagsevenemang, betonar att utgångspunkten för en framgångsrik affärsverksamhet är att lyssna till kunden.

– Företaget måste allra först identifiera behovet hos potentiella kunder. I t.ex. Aslesafetys fall fick ett intressant affärskoncept sin början från långtradarchaufförernas problem.

Riihimäki påminner att produktutveckling och marknadsföring måste pågå parallellt från första början. Ibland lönar det sig att släppa ut en produkt på testmarknaden även som halvfärdig.

– Om produktutvecklingen pågår mellan fyra väggar väldigt länge, kan det hända att pengarna är slut i det skedet då det är dags att ge sig ut på marknaden. Kundernas ursprungliga behov kan också förändras under utvecklingsarbetet och när produkten slutligen är klar vill ingen ha den.

Topparna sporrar till tillväxt

Aslesafety hittade en testmarknad i hemlandet, men många företag är i etableringsskedet tvungna att söka kassaflöde och referenser utomlands.

Enligt direktören för Helsingforsregionens handelskammare Pia Pakarinen kunde man förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa i hemlandet genom att utveckla upphandlingsförfarandena.

– Exempelvis inom den offentliga sektorn behövs mod att införa nya finländska innovationer.

I Nyland har topparna inom ICT-sektorn sporrat även många andra företag inom branschen till snabb tillväxt.

– Föregångarnas framgång smittar av sig. Den elektroniska världen ger möjlighet att genast ta sikte på den internationella marknaden, säger Pakarinen.

Text: Jorma Leppänen
Foto: Jussi Vierimaa, Junnu Lusa och Vesa Laitinen

Du kunde också vara intresserad av dessa