Koldioxidavtrycket för Varmas eget kontor minskade med 23 % på ett år

Under 2016 krympte koldioxidavtrycket för Varmas huvudkontor med hela 23 %. Minskningen av växthusgaserna berodde framför allt på övergången till grön el. Vi utreder som bäst om det är möjligt att installera solpaneler på huvudkontorets tak.

Varmas huvudkontor på Sundholmen i Helsingfors är med i WWF:s Green Office-system vars syfte är att minska växthusgasutsläppen från företagets egen verksamhet. Utöver själva fastigheten granskas också det vardagliga arbetet på arbetsplatsen, allt från mängden avfall till utskrivning av papper och arbetsresor.

– Den stora minskningen i Varmas koldioxidavtryck beror främst på att huvudkontoret övergick till att använda grön el som produceras med vattenkraft. Tack vare det halverades växthusutsläppen från energiförbrukningen på ett år, berättar samhällsansvarschef Katariina Sillander.

För att ytterligare minska energiförbrukningen utreder Varma som bäst om det är möjligt att installera solpaneler på taket till Varmas huvudkontor. I vissa av Varmas placeringsfastigheter har man redan börjat utnyttja solel, och nu ser Varma sig om efter nya lämpliga tak för paneler.

Goda resultat har också uppnåtts i fråga om att minska pappersförbrukningen och reducera utsläppen från pendeltrafiken. Däremot ökade utsläppen från flygtrafiken en aning. Även vattenförbrukningen och avfallet uppvisade en ökning. Orsaken till detta är att huvudkontorets restaurang har allt fler kunder och därmed även större förbrukning.

Grönare bilpolitik

Varma tog vid årsskiftet i bruk en ny mer miljövänlig policy för bilförmånsbilar. Utsläppsgränsen för förmånsbilar sänktes till 130 CO2 gram/kilometer.

– Samtidigt tog Varma i bruk en kompensationsmodell som stöder anställda som har förmånsbilar med låga utsläpp (under 110 CO2g/km).

Ansvarsmålet är att motarbeta klimatförändringen

Ett av Varmas centrala företagsansvarsmål är att bekämpa klimatförändringen. Den kraftigaste effekten har Varmas placeringsportfölj på nästan 43 miljarder. För att minska klimateffekterna har Varma ställt upp ambitiösa mål för minskning av koldioxidavtrycket per tillgångsklass. Planen tog god fart under 2016 och bl.a. koldioxidavtrycket för aktier minskade med 22 % på ett år.

I jämförelse med placeringarna är miljöeffekterna av huvudkontoret obetydliga men de har en stor symbolisk betydelse.

– För att vi ska kunna kräva minskade utsläpp av våra placeringsobjekt eller samarbetspartner måste vi själva föregå med gott exempel och ha bra framförhållning i fråga om bekämpningen av klimatförändringen. Dessutom är ingen åtgärd onödig eller obetydlig om den bidrar till att hålla levnadsförhållandena på jorden drägliga även för kommande generationer, konstaterar Katariina Sillander.

Mer information:

Katariina Sillander, samhällsansvarschef, tfn 040 7099 836
fornamn.efternamn@varma.fi

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500
fornamn.efternamn@varma.fi

Läs mer:

Koldiaxidavtrycket för Varmas placeringar minskade rejält på ett år

Du kunde också vara intresserad av dessa