Ny ledamot invald i Varmas styrelse

På förvaltningsrådets möte 8.3.2017 valdes en ny ledamot till styrelsen. Som ny styrelseledamot från och med 8.3.2017 invaldes Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group. Hans mandatperiod går ut år 2018.

Varmas styrelseledamot Mikael Aro har avgått från styrelsen 2.3.2017.

Styrelsens sammansättning 8.3.2017

 • Jari Paasikivi, ordförande, verkställande direktör för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Metallarbetarförbundet rf
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, landsdirektör för Finland och direktör med ansvar för koncernens kreditrisker, Nordea Bank AB (publ)
 • Casimir Lindholm, verkställande direktör för Lemminkäinen Abp
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf


Ersättare:

 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusHälsa Ab
 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, styrelseordförande och verkställande direktör för Leino Group Oy

Mer information:

Kommunikationschef Hanna Leskelä, tfn 040 703 5164 fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas service för journalister 
Varmas förvaltning 


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av 2016.

 

Du kunde också vara intresserad av dessa