Varmas års- och hållbarhetsredovisning ute nu

Varma har publicerat sin första års- och hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna (Global Reporting Initiative).

Hållbarhet är en integrerad del av Varmas strategi och verksamhet.

–Vi gjorde stora framsteg i vårt hållbarhetsarbete under 2016 som nu presenteras i vår första hållbarhetsredovisning enligt GRI-standarderna. För oss var det naturligt att slå samman vår traditionella årsredovisning och uppgifterna om samhällsansvar i en och samma rapport, eftersom hållbarhetsfrågorna är en väsentlig del av vår kärnverksamhet, berättar samhällsansvarschef Katariina Sillander.

Års- och hållbarhetsredovisningen beskriver Varmas fokusområden och mål för företagets samhällsansvar. Rapporten berättar bland annat hur vi tar ansvar för våra 870 000 kunder samt om våra insatser för att trygga pensionsmedlen och begränsa klimatförändringarna.

Varmas elektroniska årsredovisning på svenska finns att läsa på http://varma.fi/arsredovisning. Elektroniska års- och hållbarhetsredovisning för 2016 har publicerats i helheten på finska (varma.fi/vuosikertomus) och på engelska (varma.fi/annualreport), där man även hittar Varmas verksamhetsberättelse och bokslut för 2016 samt en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem som separata pdf-rapporter.

Mer information:
Samhällsansvarschef Katariina Sillander, tfn 040 709 9836
Kommunikationschef Leena Rantasalo, tfn 050 300 7980
e-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@varma.fi

Länkar:
Årsredovisning
Verkställande direktör Risto Murros översikt över 2016 (på finska, engelsk text)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av år 2016.

Du kunde också vara intresserad av dessa