Varmas bolagsstämma valde fem nya ledamöter till förvaltningsrådet

Varmas ordinarie bolagsstämma valde fem nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd 15.3.2017. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

  • Olavi Huhtala, SSAB Europe Ab, verkställande direktör
  • Juha Häkkinen, verksamhetsledare för Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
  • Jari Latvanen, verkställande direktör för HKScan Abp
  • Risto Penttinen, direktör för funktionen People and Performance vid Fortum Abp
  • Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter:

Kari Jordan (ordförande), Satu Wrede (vice ordförande), Juri Aaltonen, Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Erkki Järvinen, Jukka Jäämaa, Niina Koivuniemi, Ville Kopra, Tapio Korpeinen, Timo Koskinen, Päivi Kärkkäinen, Päivi Leiwo, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Lauri Peltola, Jari Suominen, Leena Vainiomäki, Jorma Vehviläinen, Christoph Vitzthum, Anssi Vuorio och Göran Åberg.

Bolagsstämman beslöt att förvaltningsrådets arvoden kvarstår oförändrade. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 5 000 euro, för vice ordföranden 3 800 euro och för övriga ledamöter 2 500 euro. Dessutom betalas ett mötesarvode på 300 euro. Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.


Mer information:
Kommunikationschef Hanna Leskelä, tfn 040 703 5164 fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas service för journalister 
Varmas förvaltning


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av 2016.

Du kunde också vara intresserad av dessa