Varmas portfölj för hållbar utveckling får nordiskt pris för ansvarsfull placering

Nordiska investerare har valt Varmas aktieportfölj för hållbar utveckling till årets bästa insats för ansvarsfull placering 2016.

Portföljförvaltare Hanna Kaskela har byggt upp temaportföljen som är flaggskeppet för Varmas ansvarsfulla placeringar. Aktieportföljen för hållbar utveckling placerar i företag som gynnas av att klimatförändringen bekämpas.

– I portföljen finns företag som själva har ambitiösa mål i fråga om klimatförändringen eller som inte drabbas av stora kostnader på grund av anpassningen till klimatförändringen. Utöver miljöaspekterna vägs även socialt ansvar och god förvaltning in vid valet av företag, berättar Hanna Kaskela.

Portföljens värde uppgår till cirka 400 miljoner euro. I Varma är processen för ansvarsfull placering integrerad i förvaltningen av hela placeringsportföljen, inte enbart i temaportföljen för hållbar utveckling.

I omröstningen, som ordnades av tidskriften Institutional Investor, fick nordiska investerare nominera och rösta på varandras föredömliga insatser inom ansvarsfull placeringsverksamhet i fjol. Kaskelas portfölj för hållbar utveckling segrade i kategorin Best ESG Programme.

Kaskela har ända från början självständigt förvaltat portföljen för hållbar utveckling när det gäller allt från placeringsbeslut till handel.

– Den viktigaste ledstjärnan har varit att följa riktlinjerna i vår ambitiösa klimatpolicy. I övrigt har jag fått relativt fria händer för att bygga upp portföljen. Min placeringsstrategi har gått ut på att analysera vilka företag som kan uppnå affärsnytta genom sin ansvarsfulla verksamhet och samtidigt hantera sina risker, berättar Hanna Kaskela.

Placerarna kräver ansvar

Hösten 2016 ledde den politiska situationen i USA till kraftiga kurssvängningar för företag inom förnybar energi, vilket innebar spännande situationer för portföljförvaltaren – i maskinrummet, som Kaskela kallar det.

– De värsta politiska fallgroparna har ändå kunnat undvikas. Portföljens avkastning har varit positiv och överträffat jämförelseindexet ända sedan lanseringen, konstaterar Kaskela.

Hon betonar att ansvarsfull placering framför allt handlar om riskhantering och lönsamhet.

– Företag som sköter sina förpliktelser, sin personal och sin leveranskedja har på lång sikt större framgång än företag som försummar sitt ansvar, säger Hanna Kaskela.

Klimatförändringen är just nu det dominerande temat i aktieportföljen för hållbar utveckling, men Kaskela anser att denna prioritering inte är statisk utan kan förändras. I framtiden kan teman som till exempel tillgången på vatten eller elbilarnas frammarsch få större vikt.

– Allt flera av oss kommer i framtiden att köra elbil, och energin till den måste produceras på ett eller annat sätt ‒men inte från fossila energikällor. Regleringen ändras ständigt, så det är intressant att analysera vems balans som kommer att innehålla värdelösa egendomsslag och vem som drar nytta, säger Kaskela.

Mer information:

Hanna Kaskela, portföljförvaltare, tfn 040 584 5045
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands solidaste arbetspensionsbolag och största privata placerare. Inom den privata sektorn ansvarar bolaget för cirka 870 000 personers arbetspensionsskydd. Varmas premieinkomst 2016 var 4,7 miljarder euro och bolaget betalade ut 5,3 miljarder euro i pensioner. Värdet på Varmas placeringar var 42,9 miljarder euro i slutet av 2016.

Du kunde också vara intresserad av dessa