Byggarbetet i gång på Varmas kontorscampus i Fiskehamnen

Grundläggningsarbetet har börjat på Fiskehamnens Campus i Helsingfors som ägs av Varma. På den 8 000 m² stora tomten byggs ett kontorskomplex på totalt 35 000 m² som bland annat kommer att inhysa Keskos nya huvudkontor.

– Fiskhamnen utvecklas till ett livskraftigt affärs-, handels- och bostadscentrum alldeles intill Helsingfors stadskärna. Att bygga ett byggnadskvarter på en tom tomt som är stor som en fotbollsplan ger stor frihet att planera utrymmesanvändningen, vilket är sällsynt så här nära stadskärnan, säger placeringsdirektör Ilkka Tomperi som ansvarar för Varmas fastigheter.

Merparten av kvarteret, ungefär 25 000 m², upptas av K-gruppens moderna kontorskomplex som från och med våren 2019 är arbetsplats för cirka 1 700 anställda.

Parallellt med K-gruppens kontorscampus bygger man ungefär 10 000 m² modifierbara kontorslokaler och grundläggningsarbetet har redan kommit i gång. Lokalerna blir färdiga under 2019 och uthyrningen har redan börjat. Lokalerna kommer att inrymma affärslokaler, kontor och restauranger. Parkeringshuset är planerat med hänsyn till elbilarnas ökande popularitet och kommer därför att ha 50 laddplatser.

– Närheten till metrostationen och köpcentret Redi är en fördel för alla som arbetar i eller besöker fastigheten. För den nya kontorsfastigheten planerar man att ansöka om miljöcertifieringen BREEAM Very Good, vilket rimmar väl med Varmas mål om att minska koldioxidavtrycket för sina fastigheter, berättar Tomperi.

– Fiskehamnens Campus representerar modern nordisk arkitektur och är ett av Varmas största fastighetsutvecklingsprojekt någonsin. Utgångspunkten i planeringen har varit utrymmeseffektivitet och flexibilitet, vilket skapar goda förutsättningar för arbete och produktivitet för företag av alla storlekar, säger Varmas fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula.


Mer information:
Placeringsdirektör Ilkka Tomperi, Varma, tfn 050 379 1903, ilkka.tomperi@varma.fi
Fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula, Varma, tfn 040 522 6927, aarne.markkula@varma.fi
Kommunikationschef Leena Rantasalo, Varma, tfn 050 300 7980, leena.rantasalo@varma.fi

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 873 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,4 miljarder euro i slutet av mars 2017.


Länkar:
Årsredovisning
Resultatuppgifter och placeringar

Du kunde också vara intresserad av dessa