Kari Jordan fortsätter som ordförande för Varmas förvaltningsråd

Varmas förvaltningsråd konstituerade sig på sammanträdet 17.5. Som ordförande för förvaltningsrådet fortsätter Kari Jordan, koncernchef för Metsä Group, och som vice ordförande Satu Wrede, styrelseordförande för Metroauto Gruppen Ab. Till ny vice ordförande utsågs Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Till vice ordförande för Varmas valutskott valdes på samma sammanträde Eija Hietanen (förvaltningsdirektör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf). Som valutskottets ordförande verkar förvaltningsrådets ordförande Kari Jordan. Utskottets övriga ledamöter är Jari Paasikivi (verkställande direktör för Oras Invest Ab, styrelseordförande i Varma), Antti Palola (ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf, vice styrelseordförande i Varma), Pekka Piispanen (direktör vid Akava rf, ledamot i Varmas styrelse) och Kai Telanne (verkställande direktör för Alma Media Abp, vice styrelseordförande i Varma).

Varmas förvaltningsråd 17.5.2017

Ordförande: Kari Jordan, koncernchef för Metsä Group
Vice ordförande: Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Vice ordförande: Satu Wrede, styrelseordförande i Metroauto Gruppen Ab 

Ledamöter:
Juri Aaltonen, ordförande, Tjänstemannaförbundet för specialbranscher ERTO rf
Petri Castrén, finansdirektör, Kemira Abp
Erkki Etola, styrelseordförande, Oy Etola Ab och Oy Etra Ab, samt verkställande direktör, Tiiviste-Group Oy
Stig Gustavson, bergsråd
Olavi Huhtala, verkställande direktör, SSAB Europe Oy
Juha Häkkinen, Verksamhetsledare för Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
Erkki Järvinen, verkställande direktör, Tikkurila Abp
Jukka Jäämaa, verkställande direktör, ISS Palvelut Oy
Niina Koivuniemi, organisationsdirektör, Servicefacket PAM rf
Ville Kopra, verkställande direktör, Versowood Oy
Tapio Korpeinen, ekonomi- och finansieringsdirektör, UPM-Kymmene Abp samt direktör, UPM Energy
Timo Koskinen, personaldirektör, VR-Group Ab
Päivi Kärkkäinen, chefdirektör, Finlands nationalopera och -balett sr.
Jari Latvanen, verkställande direktör, HKScan Abp
Päivi Leiwo, styrelseordförande, Oilon Group Oy
Olli Luukkainen, ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
Ilkka Nokelainen, HR-projektanställd, Stora Enso Abp
Lauri Peltola, direktör, Kesko Abp
Risto Penttinen, direktör, Strategy, People and Performance, Fortum Abp
Jari Suominen, divisionschef, Stora Enso Abp
Leena Vainiomäki, direktör med ansvar för företagskunder, Danske Bank Abp
Jorma Vehviläinen, direktör, Centrallaget för Handelslagen i Finland
Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer-koncernen
Anssi Vuorio, direktör för ict- och kommunikationssektorn, Fackförbundet Pro
Göran Åberg, verkställande direktör, Oy Schenker East Ab


Det ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 873 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,4 miljarder euro i slutet av mars 2017.


Närmare information:
Kommunikationschef Hanna Leskelä, tfn 010 244 6823, förnamn.efternamn@varma.fi 

Varmas förvaltning

Du kunde också vara intresserad av dessa