Nationellt inkomstregister tas i bruk 2019

Avsikten är att ett nationellt inkomstregister ska tas i bruk år 2019. Inkomstregistret innehåller uppgifter om medborgarnas inkomster som sedan kan utnyttjas av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, FPA och andra väsentliga instanser som behöver informationen i fråga.

Syftet med inkomstregistret är att minska företagens administrativa börda genom att göra anmälningsförfarandena smidigare. De nuvarande årsanmälningarna kan till exempel slopas. I fortsättningen förmedlas information till ett enda register inom fem dagar från lönebetalningen. Avsikten är att inkomstuppgifterna ska överföras elektroniskt till registret direkt från löneadministreringssystem och andra system som producerar uppgifter.

Anmälningen av uppgifter till inkomstregistret kostar ingenting. Registret innehåller alltid aktuell information om de betalningar som gjorts till den enskilda medborgaren. I fortsättningen kommer de instanser som behöver information om medborgarens inkomster att ha lagstadgad rätt att hämta informationen direkt ur inkomstregistret. Medborgarna kan själva också kontrollera sina inkomstuppgifter i registret.

Informationssystemet som behövs för registret upphandlas och underhålls av Skatteförvaltningen. Användningen av registret utvidgas stegvist. Till en början insamlas bara uppgifter om löneinkomster. Målet är att man under 2020–2021 också ska börja samla in uppdaterad information om pensions- och andra förmånsinkomster.

Ibruktagandet av inkomstregistret medför ändringar i verksamhetsrutinerna. Från och med 1.1.2019 ska arbetsgivarna inte längre meddela inkomstuppgifterna direkt till Varma. Årsanmälningarna blir en sak som tillhör det förgångna och alla arbetsgivare kommer framöver att göra sina anmälningar fortlöpande. För att övergången till inkomstregistret ska gå så smidigt som möjligt kan en kund som valt att göra årsanmälan, och vars försäkring inte är indelad i avdelningar, övergå till månadsanmälningar redan innan inkomstregistret tas i bruk.

Inkomstregistret medför inga ändringar i företagarnas FöPL-försäkringar. Företagarna ska inte uppge sin FöPL-arbetsinkomst till pensionsförsäkringsbolaget via inkomstregistret, utan ändrad arbetsinkomst meddelas precis som tidigare direkt till Varma.

Läs mer

Du kunde också vara intresserad av dessa