Varmas styrelse fortsätter med oförändrad sammansättning

Varmas förvaltningsråd har vid sitt möte 30.11.2017 beslutat att styrelsen fortsätter med sin nuvarande sammansättning och styrelseledamöterna Riku Aalto, Jyri Luomakoski, Petri Niemisvirta och Kai Telanne som stod i tur att avgå omvaldes för en ny treårsperiod 2018–2020.

Styrelsens sammansättning

 • Jari Paasikivi, ordförande, verkställande direktör för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Industrifacket rf
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör för koncernens kreditrisker och landschef för Finland vid Nordea Bank AB (publ)
 • Casimir Lindholm, verkställande direktör för Lemminkäinen Abp
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf

Ersättare:

 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusTerveys Oy
 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, styrelseordförande och verkställande direktör för Leino Group Oy

Styrelsen väljer inom sig ordförande och två vice ordförande på sitt följande möte.

Förvaltningsrådet beslutade att höja styrelsens arvoden från och med början av 2018. Årsarvodet till ordföranden är 47 250 euro (nu 45 000 euro), till vice ordförandena 33 600 euro (nu 32 000 euro), till styrelseledamöterna 18 900 euro (nu 18 000 euro) och till ersättarna 13 650 euro (nu 13 000 euro). Samtidigt beslutade rådet att höja arvodet till revisionsutskottets ordförande till samma nivå som för styrelsens vice ordförande, det vill säga 33 600 euro. Styrelseledamöternas mötesarvode förblir oförändrat (600 euro).

Arvodena fastställdes med hänsyn till styrelseledamöternas ökade uppgifter och ansvar. Ledamöternas tidsåtgång har ökat bland annat på grund av ökad branschreglering och finansiell rapportering. Ordföranden för revisionsutskottet har en allt viktigare roll, och arvodesstrukturen har förändrats för att återspegla detta. Arvodena höjdes senast 2013.

Styrelseledamöterna får ett årsarvode samt mötesarvoden för styrelsens, styrelseutskottens samt valutskottets möten. Styrelseledamöterna är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

Förvaltningsrådet beslutade att utfärda riktlinjer kring mångfald i Varmas förvaltningsorgan till valutskottet. Sammansättningen för Varmas förvaltningsorgan planeras långsiktigt. Förvaltningsorganen ska ha mångsidig expertis, kunskap, erfarenhet och tillräcklig representation av män och kvinnor.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka 878 000 personer inom den privata sektorn. År 2016 uppgick Varmas premieinkomst till 4,7 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,3 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av september 2017.


Närmare information:
Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, Tfn +358 400 129 500

Varmas förvaltning

 

Du kunde också vara intresserad av dessa