Förändringar i Varmas styrelse

På förvaltningsrådets möte 7.3.2018 valdes en ny ledamot och en ersättare till bolagets styrelse. Som ny ledamot valdes den tidigare ersättaren Eila Annala. Hennes mandatperiod går ut 2019. Som ny ersättare valdes Risto Penttinen, som tidigare var ledamot i förvaltningsrådet. Hans mandatperiod går också ut 2019.

Varmas styrelseledamot Casimir Lindholm har avgått ur styrelsen 2.3.2018.

Förvaltningsrådets medlemmar väljs vid bolagsstämman 15.3.2018.

Styrelsens sammansättning 7.3.2018

 • Jari Paasikivi, ordförande, verkställande direktör för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Industrifacket rf
 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusHälsa Ab
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör för koncernens kreditrisker och landschef för Finland vid Nordea Bank AB (publ)
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf

Ersättare:

 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, styrelseordförande och verkställande direktör för Leino Group Oy
 • Risto Penttinen, direktör för funktionen People and Performance vid Fortum Abp

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 880 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av 2017.

 Mer information:

 • Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas medietjänster

Varmas förvaltning

Du kunde också vara intresserad av dessa