Varmas bolagsstämma valde fem nya ledamöter till förvaltningsrådet

Varmas ordinarie bolagsstämma valde fem nya ledamöter till förvaltningsrådet den 15.3.2018. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

  • Eero Broman, styrelseordförande för Broman Group Oy
  • Jukka Erlund, ekonomi- och finansieringschef för Kesko Oyj
  • Kari Kauniskangas, vd för YIT Oyj
  • Pekka Kuusniemi, vd för Raisio Oyj
  • Petri Vanhala, ordförande för Paperiliitto ry

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter: Kari Jordan (ordförande), Saana Siekkinen (vice ordförande), Satu Wrede (vice ordförande), Juri Aaltonen, Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Olavi Huhtala, Juha Häkkinen, Jukka Jäämaa, Niina Koivuniemi, Ville Kopra, Tapio Korpeinen, Timo Koskinen, Jari Latvanen, Päivi Leiwo, Olli Luukkainen, Jari Suominen, Leena Vainiomäki, Jorma Vehviläinen, Christoph Vitzthum, Anssi Vuorio och Göran Åberg.

Bolagsstämman beslöt att höja förvaltningsrådets års- och mötesarvoden. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 8 000 euro (en höjning med 3 000 euro), för vice ordförande 6 000 euro (en höjning med 2 200 euro) och för övriga ledamöter 4 000 euro (en höjning med 1 500 euro). Dessutom betalas ett mötesarvode om 600 euro (en höjning med 300 euro). Arvodeshöjningen gjordes för att förvaltningsrådets övervakningsansvar har ökat. Arvodena höjdes senast 2006.

Förvaltningsrådets medlemmar är försäkrade i enlighet med 8 § i lagen om pension för arbetstagare så att ArPL-avgift erläggs för arvodesersättningen.

För redovisningsperioden 2018 valde bolagsstämman CGR Antti Suominen och CGR Jenni Smedberg som revisorer och som vice revisorer CGR Robert Söderlund och Ernst & Young Oy med CGR Tuija Korpelainen som huvudansvarig revisor.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 880 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 45,4 miljarder euro i slutet av 2017.

Mer information:
Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas medietjänster
Förvaltning

Du kunde också vara intresserad av dessa