Suvi Hintsanen har utnämnts till direktör med ansvar för Varmas kundrelationer

Suvi Hintsanen (EM) har utnämnts till direktör med ansvar för Varmas kundrelationer. Suvi Hintsanen tillträder i början av år 2019. Hon blir ledamot i Varmas ledningsgrupp och i sin uppgift rapporterar hon till verkställande direktör Risto Murto.

– Suvi Hintsanen har ett starkt kunnande och en mångsidig erfarenhet av att utveckla kundarbete. Denna bakgrund stöder Varmas mål att vidareutveckla kundservicen och upprätthållandet av arbetsförmågan tillsammans med våra kunder, säger verkställande direktör Risto Murto.

Hintsanen kommer till Varma från OP Gruppen där hon ansvarar för betalningstjänster och tjänster gällande dagliga penningaffärer. Hon har tidigare arbetat i olika ledningsuppgifter inom affärsverksamhet, utveckling och marknadsföring.

Varmas funktion kundrelationer leds för tillfället av verkställande direktör Risto Murto.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 890 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,4 miljarder euro i slutet av juni 2018.


Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa