Varmas styrelse fortsätter med oförändrad sammansättning

Varmas förvaltningsråd har vid sitt möte 28.11.2018 beslutat att styrelsen fortsätter med sin nuvarande sammansättning och styrelseledamöterna Rolf Jansson, Ari Kaperi, Ilkka Oksala och Antti Palola som stod i tur att avgå omvaldes för en ny treårsperiod 2019–2021.

Styrelsens sammansättning

 • Jari Paasikivi, ordförande, styrelseordförande för Oras Invest Ab
 • Antti Palola, vice ordförande, ordförande för Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
 • Kai Telanne, vice ordförande, verkställande direktör för Alma Media Abp
 • Riku Aalto, ordförande för Industrifacket rf
 • Eila Annala, verkställande direktör för PlusTerveys Oy
 • Johanna Ikäheimo, styrelseordförande för Lappset Group Ab
 • Rolf Jansson, verkställande direktör för VR Group
 • Ari Kaperi, direktör för koncernens kreditrisker och landschef för Finland vid Nordea Bank Abp
 • Jyri Luomakoski, verkställande direktör för Uponor Abp
 • Petri Niemisvirta, verkställande direktör för Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
 • Ilkka Oksala, direktör vid Finlands Näringsliv EK rf
 • Pekka Piispanen, direktör vid Akava rf

Ersättare:

 • Eija Hietanen, förvaltningsdirektör vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Liisa Leino, styrelseordförande och verkställande direktör för Leino Group Oy
 • Risto Penttinen, direktör vid Fortum Abp (Strategy, People and Performance)

Styrelsen väljer inom sig ordförande och två vice ordförande på sitt följande möte 18.12.2018.

Förvaltningsrådet beslutade att inte ändra på styrelsens års- och mötesarvoden. Årsarvodet är till ordföranden 47 250 euro, till vice ordförandena 33 600 euro, till revisionsutskottets ordförande 33 600, till ledamöterna 18 900 euro och till ersättarna 13 650 euro. Mötesarvodet är 600 euro.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2017 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 46,9 miljarder euro i slutet av september 2018.

Närmare information:

Katri Viippola, direktör för HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, fornamn.efternamn@varma.fi

Du kunde också vara intresserad av dessa