Kallelse till bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 9.30.

Du kunde också vara intresserad av dessa