Varmas bolagsstämma valde åtta nya ledamöter till förvaltningsrådet

Varmas ordinarie bolagsstämma valde åtta nya ledamöter till förvaltningsrådet 14.3.2019. Antalet förvaltningsrådets ledamöter steg därmed från 28 till 32. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes:

  • Kari Ahola, ordförande för Fackförbundet Unio rf
  • Lasse Heinonen, verkställande direktör för Ahlström Capital Oy
  • Mika Joukio, verkställande direktör för Metsä Board Abp
  • Risto Kalliorinne, organisationsdirektör vid Servicefacket PAM rf
  • Mari Keturi, förhandlingschef vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
  • Johanna Moisio, verksamhetsledare vid Forskarförbundet
  • Panu Routila, verkställande direktör för Konecranes Abp
  • Sauli Väntti, ordförande för Elbranschernas fackförbund rf

Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter: Kari Jordan (ordförande), Saana Siekkinen (vice ordförande), Satu Wrede (vice ordförande), Juri Aaltonen, Eero Broman, Petri Castrén, Jukka Erlund, Erkki Etola, Olavi Huhtala, Juha Häkkinen, Jukka Jäämaa, Kari Kauniskangas, Ville Kopra, Tapio Korpeinen, Timo Koskinen, Pekka Kuusniemi, Päivi Leiwo, Olli Luukkainen, Jari Suominen, Leena Vainiomäki, Petri Vanhala, Jorma Vehviläinen, Christoph Vitzthum och Anssi Vuorio.

Bolagsstämman ändrade inte på förvaltningsrådets års- och mötesarvoden. Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 8 000 euro, för vice ordföranden 6 000 euro och för övriga ledamöter 4 000 euro. Dessutom betalas ett mötesarvode på 600 euro.

Ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift betalas på arvodet.

Bolagsstämman valde CGR Antti Suominen och CGR Jenni Smedberg till revisorer för räkenskapsperioden 2019 samt till revisorssuppleanter CGR Robert Söderlund och Ernst & Young Oy med CGR Tuija Korpelainen som huvudansvarig revisor.


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarsfull och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,0 miljarder euro i slutet av 2018.

Närmare uppgifter:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500, fornamn.efternamn@varma.fi


Varmas förvaltning

Du kunde också vara intresserad av dessa