Christoph Vitzthum ny ordförande för förvaltningsrådet vid Varma

Varmas förvaltningsråd konstituerade sig på sitt sammanträde 16.5.2019. Förvaltningsrådet utsåg till ordförande Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer-koncernen. Som vice ordförande fortsätter Satu Wrede, styrelseordförande för Metroauto Gruppen Ab och Saana Siekkinen, direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Varmas förvaltningsråd 16.5.2019

Ordförande: Christoph Vitzthum, koncernchef, Fazer-koncernen
Vice ordförande: Saana Siekkinen, direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Vice ordförande: Satu Wrede, styrelseordförande, Metroauto Gruppen Ab

 • Juri Aaltonen, ordförande, Tjänstemannaförbundet ERTO rf
 • Kari Ahola, ordförande, Fackföreningen Unio rf
 • Eero Broman, styrelseordförande, Broman Group Oy
 • Petri Castrén, finansdirektör, Kemira Abp
 • Jukka Erlund, ekonomi- och finansieringsdirektör, Kesko Abp
 • Erkki Etola, styrelseordförande, Oy Etola Ab och Oy Etra Ab, verkställande direktör, Tiiviste-Group Oy
 • Lasse Heinonen, verkställande direktör, Ahlström Capital Oy
 • Olavi Huhtala, verkställande direktör, SSAB Europe Oy
 • Juha Häkkinen, verksamhetsledare för Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Mika Joukio, verkställande direktör, Metsä Board Oyj
 • Jukka Jäämaa, verkställande direktör, ISS Palvelut Oy
 • Risto Kalliorinne, organisationsdirektör, Servicefacket PAM rf
 • Kari Kauniskangas, verkställande direktör, YIT Abp
 • Mari Keturi, förhandlingschef, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
 • Ville Kopra, verkställande direktör, Versowood Oy
 • Tapio Korpeinen, ekonomi- och finansieringsdirektör, UPM-Kymmene Abp, direktör, UPM Energy
 • Timo Koskinen, personaldirektör, VR-Group Ab
 • Pekka Kuusniemi, verkställande direktör, Raisio Abp
 • Päivi Leiwo, styrelseordförande, Oilon Group Oy
 • Olli Luukkainen, ordförande, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • Johanna Moisio, verksamhetsledare vid Forskarförbundet
 • Panu Routila, verkställande direktör, Konecranes Abp
 • Jari Suominen, divisionschef, Stora Enso Abp
 • Leena Vainiomäki, landsdirektör, Danske Bank A/S, filialen i Finland
 • Petri Vanhala, ordförande, Pappersförbundet rf.
 • Jorma Vehviläinen, direktör, Centrallaget för Handelslagen i Finland
 • Anssi Vuorio, direktör för industrisektorn, Fackförbundet Pro
 • Sauli Väntti, ordförande, Elbranschernas fackförbund rf


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2018 uppgick Varmas premieinkomst till 5,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 44,0 miljarder euro i slutet av 2018.

Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Varmas förvaltning

Du kunde också vara intresserad av dessa