Följ ditt arbetspensionsskydd i inkomstregistret

Sommarjobb, snuttjobb, visstidsjobb? Om du ofta arbetar i korta anställningsförhållanden, gör du klokt i att kontrollera dina löneuppgifter i inkomstregistret och samtidigt försäkra dig om att arbetspensionsavgifterna – din framtida pension – har betalats för lönerna.

Kontrollera din lön i inkomstregistret, slå vakt om din intjänade pension

På våren kommer många nyutexaminerade personer och ungdomar som börjar sommarjobba ut på arbetsmarknaden. För många av dem är frågor rörande lön, beskattning och arbetspensionsavgifter nya och oklara. Arbetstagarens pensionsbelopp ökar för varje anställningsförhållande och utbetald lön. Alla arbetstagare är själva ansvariga att kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren gett.

– Pensionsskyddet borde intjänas automatiskt för de utbetalda lönerna, men det inträffar mänskliga fel. De som beger sig ut i arbetslivet borde förstå att det är viktigt att kontrollera uppgifterna och att det i sista hand endast är personen själv som vet om allt arbete som utförts och alla förtjänster som inkommit. Kontrollera löneuppgifterna och arbetspensionsutdraget, så kan du vara trygg och du får en pension som motsvarar din arbetsinkomst, säger Marjukka Matikainen, rådgivningschef på Varma.

Inkomstregistret är ett nytt och behändigt verktyg för att följa upp löneuppgifterna och att de är korrekta. I synnerhet för dem som snuttjobbar för olika arbetsgivare erbjuder inkomstregistret en plats där lönerna från alla arbetsgivare bör synas. Inkomster som betalats från början av 2019 borde synas i inkomstregistret och Varmas arbetspensionsutdrag följer uppgifterna som fås från inkomstregistret.

– Om uppgifterna i inkomstregistret är korrekta, är de korrekta också på arbetspensionsutdraget, säger Matikainen.

Vad göra om man upptäcker brister i löneuppgifterna?

Om det finns fel i löneuppgifterna eller om de inte syns i inkomstregistret eller på arbetspensionsutdraget, är det bäst att först kontakta arbetsgivaren direkt.

– I vår har arbetsgivare av alla storlekar haft utmaningar med att anmäla lönerna till inkomstregistret. Det är verkligen inte frågan om att verksamheten skulle vara avsiktlig gällande felen, eftersom det tar en stund för att användarna ska bli bekanta med de nya rutinerna och applikationerna, betonar Hanna Huhanantti, jurist på Varma.

Om saken inte klaras upp eller framskrider med arbetsgivaren, ska de saknade inkomsterna meddelas till Skatteförvaltningen och dessutom kan man lämna en begäran om utredning till arbetspensionsbolaget eller Pensionsskyddscentralen. Ju snabbare man handlar, desto lättare är det att korrigera felet.

Arbetsplatsens arbetspensionsanstalt kan utredas genom att logga in i arbetspension.fi-tjänsten, men samma information ska också finnas på anslagstavlan eller väggen på varje arbetsplats.  

– Om uppgifter saknas, lönar det sig att reagera genast. Det är svårt att reda ut saker flera årtionden senare och bevisbördan ligger alltid hos arbetstagaren. Arbetstagaren ska ha ostridiga bevis på gamla anställningsförhållanden, deras längd och utbetalda löner, konstaterar Huhanantti.

I Finland sköter arbetsgivarna i regel arbetspensionsavgifterna på behörigt sätt och uppgifter som måste korrigeras beror främst på tekniska eller mänskliga fel. I samband med att pension ansöks framkommer det sällan anställningsförhållanden för vilka arbetspensionsavgifterna inte skulle ha skötts. Arbetspensionsutdraget, som postas till alla vart tredje år och som har skickats ut sedan 2008, har bidragit till detta. En allt större del av kunderna kontrollerar även regelbundet sitt arbetspensionsutdrag i Varmas e-tjänst.

I problemfall eftersträvar arbetsgivaren ekonomisk vinning

Problematiska fall handlar om verksamhet där arbetsgivaren inte har tecknat någon arbetspensionsförsäkring alls eller anmäler bara en del av lönerna eller en del av arbetsgivarna till myndigheterna. När arbetsavtalet ingås kan man ha krävt att arbetet ska göras utan skattekort. Ofta framkommer fall gällande arbetspensionsavgiftsbedrägerier i samband med skattegranskningar och då kopplas även polismyndigheterna och Pensionsskyddscentralen in.

– Problemet kan framkomma till exempel om en sommarjobbare blir sjuk och ansöker om dagpenning hos FPA, då det upptäcks att arbetsgivaren inte har anmält inkomsterna rätt eller att de inte syns överhuvudtaget. Om man vill betala arbetet helt eller delvis svart, utnyttjar man arbetstagarens okunskap och svagare ställning. Detta sker oftast i restaurang-, transport- och byggbranschen. Om du ställer för många frågor, låter man dig förstå att det snart inte finns något jobb kvar för dig, säger Huhanantti.  

Ibland avslöjas fall där man genom olika arrangemang vill dölja arbetet som yrkesutövande, då arbetstagaren själv borde sköta alla avgifter som ingår i arbetsgivarens förpliktelser. Arbetstagaren kan också krävas på att grunda en egen firma eller fakturera arbetet som företagare via ett faktureringstjänstföretag.

– I ett fall ströjobbade en arbetstagare som lastbilsförare, men arbetsgivaren ville sköta utbetalningen av lön via en lönetjänst. Om kännetecknen på ett anställningsförhållande uppfylls, kan en arbetstagare ur ett arbetsrättsligt perspektiv inte behandlas som företagare, säger Huhanantti.   

Så här kontrollerar du pensionsutdraget som kund hos Varma

Kontrollera dina löneuppgifter i inkomstregistret

Nyttig information i början av anställningsförhållandet – TE-tjänsterna

5 tips för nya arbetstagare

1.      Gör ett skriftligt arbetsavtal.

2.      Bekanta dig med kollektivavtalet i din bransch.

3.      För bok över dina arbetstimmar.

4.      Kontrollera i lönespecifikationen att din lön utbetalats rätt. Fråga din arbetsgivare om det finns något som är oklart. I inkomstregistretet ser du uppgifter om löner som olika arbetsgivare betalat på ett och samma ställe.

5.      Om du inte kan nå samförstånd om brister gällande utbetalning av lön, kontakta NTM-centralen i Nyland.

Varma önskar ett givande arbetsliv åt alla som tar steget ut till arbetslivet!

Du kunde också vara intresserad av dessa