Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag – det är nu ännu mer aktuellt

I ditt arbetspensionsutdrag ser du utvecklingen av ditt pensionsskydd. Du bör kontrollera årligen att de inkomstuppgifter som påverkar din pension är aktuella.

I vår webbtjänst kan du kontrollera uppgifterna när det passar dig. De av våra kunder som inte har kontrollerat sitt arbetspensionsutdrag på nätet får det per post med tre års mellanrum. I höst skickar vi utdraget till dem som är födda mellan januari och april. Personer som fyllt 58 år får utdraget varje år.

Tack vare skatteförvaltningens nya inkomstregister är arbetspensionsutdraget nu ännu mer aktuellt än tidigare. Från och med början av detta år meddelar arbetsgivarna lönerna till inkomstregistret inom fem dagar efter att de betalats ut. Uppgifterna från inkomstregistret överförs direkt till arbetspensionsutdraget. Om du är företagare tjänar du in pension enligt den FöPL-inkomst som du själv har uppgett.

 

Du kunde också vara intresserad av dessa