Gör så här om coronaviruset påverkar ditt rehabiliteringsprogram, ditt rehabiliteringsstöd eller din invalidpension

Uppdaterad nyhet 8.11.2020:

Pensionsskyddscentralens rekommendation relaterad till corona har upphört att gälla 31.8.2020 och vi har återgått till de allmänna rekommendationerna när det gäller yrkesinriktad rehabilitering. Anvisningarna nedan stämmer alltså inte längre. Du hittar de uppdaterade anvisningarna i den nya nyheten.

Vi försöker vara så flexibla som möjligt och ta hänsyn till våra kunders helhetssituation i denna exceptionella situation. Vi uppdaterar våra anvisningar allteftersom situationen utvecklas. Följ våra nyheter.

Vi ber kunder som deltar i yrkesinriktad rehabilitering att kontakta vår rehabiliteringstjänst i följande situationer:

 • Ditt rehabiliteringsprogram (arbetsprövning, arbetsträning, utbildning) har börjat men måste avbrytas i över en månad eller helt och hållet på grund av coronaviruset.
 • Du inte kan påbörja ditt rehabiliteringsprogram på grund av coronaviruset.
 • Dina studier eller din läroavtalsutbildning avbryts helt och hållet eller du ser ut att bli klar med studierna senare på grund av coronaviruset.

Vi ber kunder som får rehabiliteringsstöd (fullt/partiellt) att kontakta oss

 • i god tid innan rehabiliteringsstödet upphör om det inte går att få ett B-läkarutlåtande på grund av undantagstillståndet.
 • Du når oss enklast via vår e-tjänst: Varma.fi > Logga in > Meddelanden och bilagor. Vi hjälper dig även med alla försäkrings-, pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–17 på numret 010 192 101 (+358 10 192 101 om du ringer från utlandet).

Allmänna principer och anvisningar för dig som deltar i yrkesinriktad rehabilitering

 • Om ditt rehabiliteringsprogram avbryts i över en månad på grund av karantän, permittering eller vård av barn medan skolorna och daghemmen är stängda kommer vi att avbryta utbetalningen av rehabiliteringsförmånen.
 • Om ditt rehabiliteringsprogram avbryts helt och hållet eller i över en månad på grund av karantän kan du ansöka om sjukdagpenning vid smittsam sjukdom från FPA.
 • Om ditt rehabiliteringsprogram inte hinner börja, till exempel på grund av permittering, kan vi inte betala ut rehabiliteringsförmånen. Meddela en ny tidtabell för rehabiliteringsprogrammet så korrigerar vi beslutet.
 • Om du inte ännu vet när rehabiliteringsprogrammet kommer att inledas ska du göra en ny rehabiliteringsplan i vår e-tjänst när tidtabellen har klarnat.
 • Om en person som får rehabiliteringsförmån (rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsförhöjning) beordras att arbeta med hänvisning till beredskapslagen, (exempelvis en studerande inom vårdsektorn som får rehabiliteringspenning), påverkar arbetsinkomsten inte utbetalningen av rehabiliteringsförmånen om rehabiliteringen fortsätter enligt planen. Om inkomstgränsen för en mottagare av rehabiliteringsförmån överskrids under tiden för arbetsordern, beaktas inkomsterna inte i inkomstkontrollen. Utbetalningen av förmånen fortsätter alltså som vanligt. 

Anvisningar för dig som studerar under din rehabilitering

Studera på distans för att främja dina studier om:

 • du får rehabiliteringsstöd under dina studier och din läroinrättning stängs på grund av coronaviruset
 • arbetspraktiken som hör till dina studier inte blir av på grund av coronaviruset.

Om praktikplatsen för din läroavtalsutbildning inte kan erbjuda arbete på grund av coronaviruset ska du först kontakta din läroavtalsbyrå och fråga om det är möjligt att främja dina studier genom t.ex. teoriundervisning.

Allmänna principer och anvisningar för dig som får rehabiliteringsstöd eller invalidpension

 • Om du ska ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd, lämna in ett nytt B-utlåtande om din arbetsförmåga i god tid innan ditt nuvarande rehabiliteringsstöd upphör. Du kan göra det via vår e-tjänst på sidan Meddelanden och bilagor. Du behöver inte göra en ny ansökan. 
 • Om du har beviljats invalidpension tills vidare eller för en bestämd tid (full- eller delpension) och blir inkallad till arbete med stöd av beredskapslagen fortsätter utbetalningen av din pension normalt. Inkomster från denna typ av arbete påverkar inte rätten till eller utbetalningen av invalidpension. Även om invalidpensionens inkomstgräns överskrids under arbetsförordnandet beaktas dessa inkomster inte i inkomstkontrollen.

Du kunde också vara intresserad av dessa