Kallelse till bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

Du kunde också vara intresserad av dessa