Vi behöver resurser för virusbekämpning - Arbetspensionsbolagens direktörer vädjar till beslutsfattarna om snabba åtgärder

Coronaviruset har hunnit orsaka mycket mänskligt lidande även i Finland och våra tankar är med de insjuknade och deras nära. Vårdpersonalen är värd vår respekt, att de orkar är allt viktigare för oss alla. Finlands regering har gjort hårda och nödvändiga beslut i en svår situation. Ett dylikt brytningsskede har vi inte upplevt under Finlands fredstid. Nu ska vi inte lamslås utan raskt besluta om de följande åtgärderna.

Vi vet inte hur viruset beter sig eller hur snabbt vi får medicin mot det, inte heller om den första coronavågen åtföljs av en andra våg. Därför måste vi bereda oss på det värsta.

Intensivvården kapacitet måste lyftas - genast

Vi måste snabbt höja intensivvårdens kapacitet. I många andra länder har man byggt om användbara byggnader till sjukhus. Också vi bör göra detta, då det är en billig försäkring jämfört med att vi har för få sjukhusplatser när vi når epidemitoppen. Vi måste kunna spåra smittokedjorna, snabbt testa stora mängder människor, försätta utsatta i karantän och isolera de insjuknade. På andra håll har man fått goda resultat med ett omfattande testande.

Ekonomins krasch kan överträffa bankkrisernas värsta erfarenheter

Åtgärderna kostar, men vi tror att de är investeringar som det lönar sig att göra. Om man investerar i att öka sjukvårdens kapacitet kan man spara människoliv och samtidigt mildra och förkorta den tid som epidemin pågår. Dessa investeringar betalar sig snabbt tillbaka.

Hela vårt samhälle kan inte isoleras för långa tider. Det vore förödande och skulle orsaka mera mänskligt lidande. Redan under en kortare tidsperiod går företag omkull, människor blir arbetslösa eller de blir permitterade på oviss tid. Ekonomins, speciellt turism- och servicebranschens, avstannande verkar bli historiskt snabb och djup. Förutom mänskliga förluster möter vi stora ekonomiska förluster.

Den ekonomiska kraschens pris kan överträffa de värsta erfarenheterna från bankkriserna.

Om epidemin förlängs är följderna allvarliga 

Om epidemin förlängs är de ekonomiska, sociala och hälsomässiga följderna mycket allvarliga. Ju snabbare vi kan häva de begränsningar som stoppat vårt samhälle, desto färre konkurser och mindre arbetslöshet och skuldsättning klarar vi oss med.

Dessutom har man redan sett i andra länder vilka sociala följder isoleringen får: passivering, brist på motion, alkoholism och mentala problem växer snabbt.

Märkbara och snabba investeringar i att öka hälsovårdens kapacitet och stoppa viruset behövs nu, så att vi kan förkorta den tid epidemin och begränsningarna pågår. Både den offentliga och den privata sektorns insatser behövs.

Vi vädjar till finländska beslutsfattare, att samtidigt som som vi strävar efter att bromsa virusets spridning, bör vi även snabbt sätta in åtgärder för att förkorta den tid epidemin pågår.

De åtgärder regeringen hittills gjort har vunnit folkets stöd. Vi tror att en ökning av hälsovårdens kapacitet vore det bästa både för individerna och samhället, och även en lönsam investering.

Risto Murto, Varma, vd 
Satu Huber, Elo, vd 
Jouko Pölönen, Ilmarinen, vd 
Carl Pettersson, Veritas, vd
 

Du kunde också vara intresserad av dessa