Postningen av brev till pensionstagare inför årsskiftet har börjat

Varmas pensionstagare får kring jul ett personligt brev, som anger den indexjusterade pensionen och beloppet för förskottsinnehållningen från och med den 1 januari 2021, det totala beloppet för de pensioner som betalats 2020 och de skatter som innehållits samt datumen för utbetalning av pensioner 2021.

Vi postar brev till ungefär 340 000 pensionstagare. De brev som postas till våra pensionstagare i Finland inför årsskiftet kommer också att kunna läsas i det elektroniska arkivet i vår e-tjänst.

De arbetspensioner som betalas ut höjs med ungefär 0,5 procent i början av januari 2021 på grund av en justering av arbetspensionsindexet.

Om du bor utomlands ska du returnera boendeanmälan till oss

De pensionstagare som är fast bosatta utomlands får som bilaga till det brev som vi skickar ut inför årsskiftet en boendeanmälan som de ombeds fylla i. Det lönar sig att skicka den ifyllda och undertecknade anmälan till oss så fort som möjligt så att det inte blir något avbrott i utbetalningen av pensionen.

Boendeanmälan ska returneras till oss även om omständigheterna inte har ändrats sedan föregående år. Boendeanmälan kan bekräftas i vår webbtjänst. Handläggningen går då snabbare. Pensionstagare som är bosatta utomlands kan använda vår webbtjänst om de har finländska nätbankskoder eller finländskt mobilcertifikat för inloggningen.

Pensions- och förmånsuppgifter till inkomstregistret den 1 januari 2021

Varma och andra arbetspensionsförsäkringsbolag meddelar information om de pensioner och förmåner som betalas ut från och med början av nästa år till skatteförvaltningens inkomstregister. Även om pensionsuppgifterna är tillgängliga för myndigheterna från och med början av januari, kan det ändå finnas situationer där du måste skicka ett intyg över beloppet för din pension. Du får då ett pensionsintyg från Varma, precis som tidigare. Det enklaste sättet är att själv skriva ut det i vår e-tjänst.

Våra tjänster för pensionstagare

Följ och uppdatera dina egna pensionsuppgifter på webben.

Du kunde också vara intresserad av dessa