Arbetspensionsavgifterna år 2022

Arbetsmarknadens centralorganisationer har avtalat om ett förslag till arbetspensionsförsäkringsavgiften inom den privata sektorn för år 2022. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiften på ansökan av arbetspensionsförsäkringsbolagen.

År 2022 är ArPL-arbetspensionsavgiften, som tas ut inom den privata sektorn, i genomsnitt 24,85 procent av den lön som utgör grund för avgiften. I avgiften ingår den första återbetalningsposten för den tillfälliga sänkningen av arbetspensionsavgiften som var i bruk år 2020.

Arbetsgivarens avgift är i genomsnitt 17,40 procent av de löner som utgör grunden för avgiften. I siffran ingår återbetalningsposten för sänkningen av arbetsgivaravgiften (0,45 procent).

Läs mer från Pensiosskydscentralens nyhet.

Du kunde också vara intresserad av dessa