Livslängdskoefficienten fastställd för 2022

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt livslängdskoefficienten för 2022. Livslängdskoefficienten är 0,94659. Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas 2022 eller därefter med 5,341 procent för personer som är födda 1960. 

Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas på grund av arbetsoförmåga och som börjar 2022, med undantag av pensionsdelen för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. 

Livslängdskoefficienten inverkar dessutom på de familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas nästa år.

Läs mer i  SHM:s meddelande

Du kunde också vara intresserad av dessa