Den nya Varma Onlinetjänsten erbjuder våra kunder smidig service och effektiva verktyg för utveckling av arbetsförmågan

Nya Varma Onlinetjänst tar Varmas tjänster flera digitala språng framåt. Nu går det ännu smidigare än tidigare att sköta sina ärenden hos arbetspensionsbolaget – på en enda adress, oavsett tid och plats och lika enkelt med smarttelefon som med dator. Webbtjänsten för ärendehantering som nu öppnar för med sig helt nya verktyg såsom riskkartläggning och -analys för företagskunder under avsnittet Arbetsförmåga. Funktionerna i tjänsten har utvecklats i samråd med kunderna, och det bästa av allt är att det snart kommer nya, smarta funktioner.

Många av våra kunder vill sköta sina ärenden i digitala ärendehanteringstjänster vid valfri tidpunkt. Smidig, tydlig och enkel service uppskattas eftersom ingen någonsin har för mycket tid. I utvecklingen av Varmas webbtjänst har vi tänkt särskilt mycket på att tjänsten ska vara smidig och enhetlig. Alla tjänster finns från och med nu bakom en enda inloggning.

Viktigt är att ärendehanteringen i tjänsten är informationssäker och konfidentiell. Den som är inloggad i webbtjänsten kan skicka meddelanden på ett datasäkert sätt. För arbetsgivare är det enkelt att auktorisera och verifiera experter inom det egna företaget eller bokföringsbyrån som använder tjänsten.

I förverkligandet av webbtjänsten har tjänstens tillgänglighet beaktats. Ett tydligt användargränssnitt och texter som är skrivna på ett begripligt språk är viktiga för oss. Blanketter som måste fyllas i har alltid i mån av möjlighet förhandsifyllts med hjälp av uppgifterna i systemet. 

Varma Onlinetjänst erbjuder med andra ord enkel och smidig ärendehantering för alla kunder på en enda adress.

Varma Onlinetjänst – försäkringstjänster

I Varma Onlinetjänst kan du sköta försäkrings- och betalningsärenden som hör ihop med arbetsgivarens och företagarens pensionsförsäkringar samt skicka meddelanden och bilagor på ett informationssäkert sätt.

I det nya avsnittet för ArPL-försäkringar kan du bl.a.

  • administrera adresser samt försäkrings- och fakturarelaterade uppgifter
  • se faktureringsuppgifter och begära betalningstid
  • kontrollera arbetstagarspecifika inkomstuppgifter
  • skriva ut betalningsbevis
  • göra prognoser för kommande betalningar
  • få en rapport om ArPL-avgifterna för bokslutet.

Varma Onlinetjänst – ledning av arbetsförmågan

Med hjälp av Arbetsförmåga-avsnittet i Varma Onlinetjänst bygger du upp en smidig process för att hantera riskerna för arbetsoförmåga med allt vad det innebär från att identifiera risker till att vidta och följa upp effekten av utvecklingsåtgärder. Tjänsten hjälper dig att identifiera riskerna för arbetsoförmåga samt förebygga och hantera dem på rätt sätt med korrekt riktade åtgärder.

I Arbetsförmåga-avsnittet ingår flera helt nya verktyg. Med hjälp av riskkartläggningen kan du kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation ännu snabbare och noggrannare än tidigare. Riskanalysen ger dig en mera omfattande helhetsbild av arbetsförmågans nuläge, så att du kan planera korrekt riktade åtgärder.

I Arbetsförmåga-avsnittet kan du bl.a. 

  • kartlägga riskerna för arbetsoförmåga i din organisation 
  • kontrollera data och analyser om arbetsförmågan 
  • göra en verksamhetsplan för ledningen av arbetsförmågan.

Från den nya webbtjänsten för ärendehantering kommer du direkt till Varma Akatemia. I kundens egna e-inlärningsmiljö (på finska) har du tillgång till innehåll för ledning av arbetsförmågan som utvecklats av våra experter.

Hur kommer jag in i Varma Onlinetjänst?

Du kan logga in i Varma Onlinetjänst på adressen www.varma.fi genom att klicka på ”Logga in”.

Om du är arbetsgivare, företagare eller representant för en bokföringsbyrå, läs om hur du får tillgång till Varmas ärendehanteringstjänst.

Du kunde också vara intresserad av dessa