Försenad utbetalning av pensioner för Aktias kunder

För en del av Varma's pensionstagare har pensionen för maj månad inte överförts till bankkontot. Orsaken är en störning i betalningsrörelsen och gäller Aktia bank. Banken håller på att åtgärda situationen under förmiddagen.

Vi beklagar störningen och den extra olägenheten den medför våra kunder.