Vad handlar den föreslagna ändringen i lagen om pension för företagare (FöPL) om?

Regeringen gav i juni en proposition till riksdagen om ändring av lagen om pension för företagare (FöPL) från och med den 1 januari 2023. Syftet med ändringen är att förbättra företagarnas social- och pensionsskydd samt förtydliga fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten, som har en central inverkan på detta.

Lagen ska preciseras i fråga om hur en företagares arbetsinkomst ska fastställas. Enligt den föreslagna lagändringen ska en utgångspunkt för fastställandet av arbetsinkomsten vara branschens medianlön inom den privata sektorn. Därtill ska pensionsbolaget även framöver beakta all information om företagarens arbetsinsats, såsom uppgifter om företagsverksamhetens omfattning, företagarens yrkeskunskap och arbetsinsatsens värde. I och med ändringen kommer nivån på företagarens arbetsinkomst framöver också att granskas regelbundet.

Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry har publicerat en artikel om lagändringen, som går igenom det centrala i den föreslagna lagändringen.

Läs artikeln på TELA:s webbplats (på finska)

Läs mer:

Social- och hälsovårdsministeriet: Regeringen föreslår ändringar i lagen om pension för företagare

Varma stöder företagare att ställa FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå

Du kunde också vara intresserad av dessa