Kunder vars FöPL-arbetsinkomst ska justeras i år informeras om den kommande justeringen – justeringarna görs mellan juni och november

Förändringen i lagen om pension för företagare (FöPL) ger arbetspensionsbolagen en skyldighet att följa arbetsinkomsternas utveckling och justera företagarnas arbetsinkomster vart tredje år. Varma justerar i år arbetsinkomsten hos kunder vars arbetsinkomst underskrider 15 000 euro och inte har ändrats väsentligt efter år 2020. Kunder vars FöPL-arbetsinkomst ska justeras får information om justeringen av arbetsinkomsten per brev i april–juni. Brevet förutsätter inga åtgärder från kunden. Vi ger noggrannare anvisningar i samband med brevet om justeringen.

Varma justerar i år arbetsinkomsten hos sina FöPL-kunder vars arbetsinkomst underskrider 15 000 euro och inte har ändrats väsentligt efter år 2020. Kunder vars FöPL-arbetsinkomst ska justeras får information om justeringen av arbetsinkomsten per brev i april–juni, informationen förutsätter dock inga åtgärder.

Justeringarna är schemalagda att inträffa i juni–november, då skickar vi noggrannare anvisningar till företagarna. Tyvärr kan vi inte ge någon exaktare företagsspecifik tidtabell.

Vi utför justeringen av arbetsinkomsten enkelt och smidigt. Alla eventuella åtgärder kan skötas i Varma Onlinetjänst.

Är du FöPL-kund hos oss? Så här justerar vi FöPL-arbetsinkomsten

Hur går justeringen till?

  • Uppgifter om din företagsverksamhet och dess omfattning som är nödvändiga för justeringen får vi från Pensionsskyddscentralen. Med uppgifterna kan vi uppskatta rätt nivå för din aktuella arbetsinkomst.
  • Om din arbetsinkomst ligger på den nivå som lagen förutsätter eller om den skulle ändras med högst fem procent från den nuvarande, får du bara ett meddelande om att justeringen är klar och att din arbetsinkomst inte ändras.
  • Om din arbetsinkomst inte ligger på den nivå som lagen förutsätter rekommenderar vi en ny arbetsinkomst. Vid de två första justeringarna är maximibeloppet för den justerade arbetsinkomsten begränsat. Vårt förslag är därmed högst 4 000 euro större än din nuvarande arbetsinkomst.

Gör så här när du får ett förslag av oss:

  • Du behöver inte göra någonting om du godkänner den föreslagna arbetsinkomsten, en höjning på max 4 000 euro.
  • Om du inte godkänner den rekommenderade arbetsinkomsten har du två veckor på dig att skicka oss en utredning om de faktorer som inverkar på värdet på din arbetsinsats, och din egen uppfattning om nivån på din arbetsinkomst. Vi bedömer hur tilläggsuppgifterna du gett oss påverkar din arbetsinkomst och tar sedan ett beslut i ärendet.

Förslaget visar även den lägsta och högsta rekommenderande nivån på din FöPL-arbetsinkomst. Ge oss ditt samtycke inom två veckor om du vill höja din arbetsinkomst genast till nivån som lagen förutsätter. I så fall kan höjningen av din arbetsinkomst vara högre än 4 000 euro.

Du får alltid ett överklagbart beslut gällande förändringen av din arbetsinkomst.

En eventuell höjning av arbetsinkomsten gäller från och med början av den andra kalendermånaden efter att justeringen inletts. Till exempel kan arbetsinkomsten ändras från och med 1.8.2023 om justeringen av arbetsinkomsten har inletts i juni.

Så här justerar vi FöPL-arbetsinkomsten

Observera följande om du själv ansöker om ändring av din arbetsinkomst

Om du ansöker om ändring av din arbetsinkomst i år innan justeringen inletts, kan arbetsinkomsten som ska fastställas för dig avvika från den du ansökt om och den maximala höjningen på 4 000 euro tillämpas inte. Varma har skyldighet att genast justera din arbetsinkomst till nivån som lagen förutsätter.

Skicka tilläggsuppgifter smidigt i Varma Onlinetjänst

Alla våra FöPL-kunder kan sköta sina justeringsrelaterade åtgärder i Varma Onlinetjänst. Därför är det bra att logga in på onlinetjänsten och säkerställa i god tid att din adress och andra kontaktuppgifter är uppdaterade.


Om du har använt onlinetjänsten får du kommande justeringsrelaterade dokument elektroniskt. I annat fall kontaktar vi dig per post.

Du kan skicka oss en utredning om faktorer som påverkar värdet på din arbetsinsats och din egen uppfattning om din arbetsinkomst i Varma Onlinetjänst. Således hinner vi få dina uppgifter inom två veckor. Om du inte har möjlighet att skicka oss en utredning i Varma Onlinetjänst, får du närmare instruktioner i samband med den rekommenderade arbetsinkomsten. Utredningen kan inte ges via telefonsamtal i kundtjänsten.


Varma Onlinetjänst är en säker och enkel tjänst att använda. Du kan använda tjänsten via dator, surfplatta eller telefon när det passar dig bäst. Du behöver bara dina nätbankskoder eller Mobilcertifikat för att logga in.

Grubblar du på något om justeringen eller behöver du noggrannare information?

Läs våra svar på de vanligaste frågorna på varma.fi. Öppna sidan justering av FöPL-arbetsinkomsten

Du kunde också vara intresserad av dessa