Information till kunder vars FöPL-arbetsinkomst ska justeras under perioden juni–oktober 2024

Lagen om pension för företagare (FöPL) förpliktigar arbetspensionsbolagen att följa arbetsinkomsternas utveckling och justera företagarnas arbetsinkomster vart tredje år. Varma justerar i år arbetsinkomster för FöPL-försäkrade vars försäkring börjat gälla före 1.1.2023 och underskrider 25 000 euro och för vilka det har förflutit minst tre år sedan föregående justering eller väsentliga förändring av arbetsinkomsten. I denna nyhet kan du läsa om tidpunkten för justeringen av arbetsinkomsten och hur den går till.

Föregående år justerade Varma FöPL-arbetsinkomsterna i enlighet med den uppdaterade lagen om pension för företagare (FöPL) precis som övriga arbetspensionsbolag. På basis av erfarenheterna från justeringen har processen utvecklats internt inom Varma men även bakgrundsinformationen som erhållits i samband med justeringarna är av högre kvalitet än tidigare. Tjänsten för rekommenderad arbetsinkomst som erbjuds av Pensionsskyddscentralen har även utvecklats och kommer i fortsättningen att bättre beakta företagarens ägarandel i företag vid beräkningen av den omsättning som ligger till grund för rekommendationen.

– Vårt eget utvecklingsarbete och ännu exaktare bakgrundsuppgifter än tidigare gör justeringen ännu smidigare. Om justeringen kräver åtgärder av kunderna, är det mycket enkelt att använda Varma Onlinetjänst. Vi fortsätter att tillämpa trappstegsmodellen som fick ett gott mottagande föregående år, eftersom vår kundtjänst har då alltid tid att hjälpa kunder som har frågor, säger Riikka Nivus, direktör för försäkringstjänster.

Nu i april kommer vi att skicka ett infobrev till cirka 8 000 av våra FöPL-kunder för vilka arbetsinkomsten justeras i år. I brevet berättar vi noggrannare om justeringen och tidtabellen. Brevet förutsätter inga åtgärder ännu från kunden. Om arbetsinkomsten borde ändras enligt justeringen skickar vi ett förslag om ny arbetsinkomst under perioden juni–oktober.

FöPL-kund i Varma – så här justerar vi din FöPL-arbetsinkomst

1. Om din FöPL-arbetsinkomst ligger på den nivå som lagen förutsätter enligt de uppgifter vi har tillgång till, det vill säga motsvarar den lön eller ersättning som skulle betalas till en utomstående person för det arbete du utför, eller om den skulle ändras med högst fem procent från den nuvarande, får du bara ett meddelande om att justeringen är klar och att din arbetsinkomst inte ändras.

2. Alternativt föreslår vi en ökning av arbetsinkomsten med högst 4 000 euro jämfört med nuvarande nivå, om din arbetsinkomst inte ligger på den nivå som lagen förutsätter.

  • Om du godkänner den föreslagna arbetsinkomsten krävs inga åtgärder från dig.
  • Om du inte håller med om vårt förslag eller om du upptäcker fel i uppgifterna som ligger till grund för justeringen, får du närmare anvisningar för hur du ska göra med förslaget i Varma Onlinetjänst.

Tyvärr kan vi inte ge någon exaktare kundspecifik tidtabell. Du får alltid ett överklagbart beslut gällande den eventuella förändringen av din arbetsinkomst. En eventuell höjning av arbetsinkomsten gäller från och med början av den andra kalendermånaden efter att justeringen inletts. Till exempel kan arbetsinkomsten ändras från och med 1.8.2024 om justeringen av arbetsinkomsten har inletts i juni.

Ett bra tips är att på förhand se till att den huvudsakliga branschen för ditt företag är korrekt i handelsregistret.

Observera följande om du själv ansöker om ändring av din arbetsinkomst

Om du ansöker om ändring av din arbetsinkomst i år innan justeringen inletts, kan arbetsinkomsten som ska fastställas för dig avvika från den du ansökt om, och din arbetsinkomst kan då höjas med mer än 4 000 euro. Varma har skyldighet att genast justera din arbetsinkomst till nivån som lagen förutsätter.

Läs mer: Vad händer om jag ändrar FöPL-inkomsten före justeringen?

Skicka tilläggsuppgifter smidigt i Varma Onlinetjänst

Alla våra FöPL-kunder kan sköta sina justeringsrelaterade åtgärder i Varma Onlinetjänst. Därför är det bra att i god tid logga in på onlinetjänsten och säkerställa att din adress och andra kontaktuppgifter är uppdaterade.

Om du har valt elektronisk ärendehantering i Varma Onlinetjänst får du kommande justeringsrelaterade dokument elektroniskt. I annat fall kontaktar vi dig per post.

Varma Onlinetjänst är en säker och enkel tjänst att använda. Du kan använda tjänsten via dator, surfplatta eller telefon när det passar dig bäst. Du behöver bara dina nätbankskoder eller mobilcertifikat för att logga in.

 

Läs mer om justeringen av FöPL-arbetsinkomsten på Justering av FöPL-arbetsinkomsten

Läs våra svar på de vanligaste frågorna på varma.fi. Öppna sidan justering av FöPL-arbetsinkomsten

Du kunde också vara intresserad av dessa