Försäkring av utlandsarbete

Försäkring av utlandsarbete

Ska du sända ut en anställd för arbete utomlands? Då kan du inte fritt ingå avtal med din anställde om i vilket land han eller hon ska försäkras. Försäkring av utlandsarbete regleras av

  • lagen om pension för arbetstagare (ArPL), 
  • annan finsk socialförsäkringslagstiftning,
  • EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
  • bilaterala avtal om socialförsäkring som Finland har slutit och
  • socialförsäkringslagstiftningen i arbetslandet.

Vi hjälper dig gärna med frågor som berör försäkring av utlandsarbete. Kontakta oss via telefon 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

Gå tilbaka