Gå till innehållet

Internationellt arbete och pensionsskydd

Försäkring av utlandsarbete regleras av

  • lagen om pension för arbetstagare (ArPL),
  • annan finsk socialförsäkringslagstiftning,
  • EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen,
  • bilaterala avtal om socialförsäkring som Finland har slutit och
  • socialförsäkringslagstiftningen i arbetslandet. 

Vi hjälper dig gärna med frågor som berör försäkring av utlandsarbete. Kontakta oss via telefon 010 192 091 eller skicka skyddad e-post till Varmas utlandstjänster.

Utsänd arbetstagare

Ska du sända ut en anställd för arbete utomlands? Då kan du inte fritt ingå avtal med din anställde om i vilket land han eller hon ska försäkras. Enligt grundregeln försäkras den anställde i det land där arbetet utförs. Då omfattas den anställde av arbetslandets socialförsäkring.

Den utsända arbetstagaren kan stanna helt eller delvist i den finska socialförsäkringen om denne ha beviljats ett intyg om tillämplig lagstiftning från Pensionsskyddscentralen (t.ex A1) eller denne arbetar parallellt i två eller flera EU-, EES-länder eller i Schweitz och A1-intyget har utfärdats. Gör en A1 ansökan i Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Läs mer om försäkring i länder med avtal om social trygghet på vår webbsida.

Anställda som sänds ut till ett land som saknar avtal om socialtrygghet med Finland (icke-avtalsland) ska försäkras enligt ArPL och oftast även i arbetslandet. Läs mer om försäkring i länder som saknar avtal.

Flyttning till utlandet ska alltid anmälas till FPA. Även tillfällig vistelse utomlands och återkomst till Finland ska anmälas.

Försäkringslön

Sänder du ut en anställd för en längre period än sex månader? Om den anställde omfattas av finsk socialförsäkring ska ni ingå ett skriftligt avtal om försäkringslönen före utsändning. Försäkringslönen ska motsvara den lön som den anställde skulle få för motsvarande arbete i Finland. Lagstadgade avgifter och förmåner under utsändningstiden fastställs på basis av försäkringslönen. Läs mer om försäkringslön.

Utländsk arbetstagare eller arbetsgivare

Arbete som utörs i Finland ska i regel försäkras enligt finsk lag ovasett arbetsgivarens eller arbetstagarens nationalitet. Anställda ska omfattas av obligatorisk arbetspensionsförsäkring (ArPL), arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkring samt allmän sjukförsäkring. Vi på Varma tar hand om ArPL-försäkringar.

Till Finland utsända arbetstagare försäkras däremot inte enligt ArPL om

  • den anställde har ett intyg om tillämplig lagstiftning från utsändningslandet
  • den anställde arbetar parallellt i två eller flera EU-, EES-länder eller i Schweitz och A1-intyget har utfärdats av ett annat land
  • den anställde kommer från ett icke-avtalsland (sk. tredje land) och arbetsperioden i Finland varar i högst två år.

Läs mer om obligatoriska socialförsäkringar i Finland.

Försäkring av uthyrd arbetskraft

Utländska bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till Finland ska försäkra sina anställda enligt ArPL  om de anställda inte uppfyller ovan angivna villkor.

Databanken för utlandsarbete

I databanken för utlandsarbete finns landsvis information (endast på finska) om den sociala tryggheten i olika länder, till exempel om socialförsäkrings- och pensionsavgifter samt pensionsförmåner. Du hittar databanken i Varmas e-tjänster. Logga in i våra e-tjänster.

Om du inte ännu har tillgång till våra e-tjänster, läs mer hur kan du ta i bruk våra e-tjänster.

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritanniens utträde ur EU trädde i kraft den 1.2.2020. Under övergångsperioden till utgången av år 2020 tillämpas EU-rättigheterna på normalt sätt på Storbritannien. Till exempel, om arbetstagare blir utsänd till Storbritannien, kan A1-intyg fortfarande utfärdas till utgången av år 2020. Det finns också inga förändringar i pensionsförfarandena under övergångsperioden.

Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien om hur ärenden som gäller den sociala tryggheten kommer att skötas efter övergångsperioden.

Läs mer om Brexit på Pensionsskyddcentralens sidor.

Kontakta Varmas utlandstjänster

Våra experter hjälper dig gärna med alla frågor som berör försäkring av utlandsarbete. Kontakta oss via telefon 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();