Behandling av dina personuppgifter hos Varma

Läs våra beskrivningar enligt förordningen, där vi berättar hur dina personuppgifter behandlas beroende på din roll.

Register över behandling samt information till den registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen

I vårt register över behandling enligt kraven i dataskyddsförordningen berättar vi hur Varma behandlar kundernas personuppgifter i sin verksamhet, på vilka grunder vi behandlar uppgifter, vilka uppgifter vi behandlar, hur länge uppgifterna lagras, till vem uppgifterna lämnas ut och hur vi garanterar behandlingens säkerhet.

Välj lämplig grupp för registrerade, till exempel pensionssökande, ArPL-försäkrad eller hyresgäst i bostad och affärslokal, för att få mer information om behandlingen av dina personuppgifter i ifrågavarande roll. Varmas dataskyddsombud är Jessica Aldegon.

Pensionskund eller rehabiliteringskund
ArPL-försäkrad
FöPL-försäkrad
Kontaktperson för ArPL-företag
Hyresgäst i bostad och affärslokal
Arbetssökande
Dataskyddsbeskrivning för marknadsföring och kundkommunikation