Ledningsgrupp

Risto Murto

Verkställande direktör
f. 1963
Ekonomie doktor

Verkställande direktör sedan 2014
Ledamot i ledningsgruppen sedan 2006
I Varmas tjänst sedan 2006

Central arbetserfarenhet:

 • Vice verkställande direktör, Placeringar, Varma 2010–2013
 • Direktör, Placeringar, Varma 2006–2010
 • Verkställande direktör, Opstock Oy 2000–2005
 • Direktör, Opstock Oy 1997–2000

Förtroendeuppdrag:

 • e2 Forskning, styrelseordförande 2020–
 • Värdepappersmarknadsföreningen, styrelseordförande 2022–
 • Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, styrelseordförande 2023–
 • Nordea Bank Abp, styrelseledamot 2023-
 • Sampo Abp, styrelseledamot 2015–
 • Ledamot i förvaltningsråd för kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto 2020–
 • Ledamot i förvaltningsråd för Finlands Nationalopera och ballet sr. 2016–

Markus Aho

Direktör, Placeringar
f. 1980
Diplomingenjör

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2022
I Varmas tjänst sedan 2014

Central arbetserfarenhet:

 • Placeringsdirektör, Onoterade placeringar, Varma 2022
 • Placeringsdirektör, Kapitalmarknad, Varma 2016-2021
 • Portföljförvaltare, Kapitalmarknad, Varma 2014-2016
 • Placeringsdirektör, Kapitalmarknad, Pontos Group 2008-2013
 • Konsult, Accenture 2005-2008

Pauli Forma

Direktör, Arbetshälsofrågor
f. 1970
PD, docent, EMBA

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2020
I Varmas tjänst sedan 2019

Central arbetserfarenhet:

Arbetshälsoinstitutet 2017–2019

 • Direktör, arbetsförmåga och arbetskarriärer
 • Direktör, informationsresurser

Keva (Kommunernas pensionsförsäkring) 1999–2017

 • Direktör för arbetslivstjänster
 • Direktör för forskning och utveckling

Åbo universitet

 • Professor i socialpolitik 2004–2007
 • Docent 2001–

Helsingfors universitet

 • Docent 2007–

Suvi Hintsanen-Kärpijoki

Direktör, Kundrelationer
f. 1967
Ekonomie magister

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2019 
I Varmas tjänst sedan 2019 

Central arbetserfarenhet:

OP Gruppen, Helsingfors 2001–2018:

 • Direktör, Betalning och dagliga penningaffärer, Bankrörelse
 • Direktör, Betalningsrörelse och Trade Finance, OP Företagsbanken Abp
 • Utvecklingsdirektör, Pohjola Bank Abp och OP-Tjänster Ab
 • Kundrelations- och marknadsföringsdirektör, Pohjola Bank Abp och Pohjolakoncernen
 • Direktör inom affärsverksamhetsområdet, utvecklingsdirektör och konsult 1998-2001, TNS Sifo, Stockholm

Tuula Kallio

Direktör, Pensionstjänster och Juridiska ärenden
f. 1961
Juris kandidat

Medlem av ledningsgruppen sedan 2022
Anställd hos Varma sedan 2018

Central arbetserfarenhet:

Chefsjurist, Varma 2018–2021

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera 2005–2017

 • Direktör, arbetsförmåga och pensioner
 • Direktör, juridik, planering och kommunikation
 • Direktör, juridiska ärenden och personal
 • Direktör för juridiska ärenden
 • Chefsjurist

Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia 2004–2005

 • Bolagsjurist

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 1998–2004

 • Bolagsjurist

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Sampo 1997–1998

 • Ekonomichef

Försäkringsaktiebolaget Sampo, placeringsenheten 1989–1996

 • Olika ansvarsområden, bl.a. kreditchef, kontorschef, indrivningschef

 

Hanna Kaskela

Direktör, Samhällsansvar och kommunikation
f. 1979
Ekonomie magister

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2023
I Varmas tjänst sedan 2003

Central arbetserfarenhet:

 • Direktör, Placeringar och samhällsansvar, Varma 2022–2023
 • Direktör, Ansvarsfulla investeringar, Varma 2017–2022
 • Portföljförvaltare för hållbar utveckling, Varma 2016–2017
 • Aktieportföljförvaltare, Varma 2006–2016
 • Aktieanalytiker, Varma 2003–2006

Tiina Kurki

Direktör, IT och digitalisering
f. 1961 
Master of Business Administration

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012
I Varmas tjänst sedan 2012

Central arbetserfarenhet:

 • BCIO International Banking, Nordea Bank Finland Abp 2011–2012
 • Ledningsuppdrag inom Group IT-dataadministrationen, Nordea Bank Finland Abp, 2008–2011
 • Vice President, TietoEnator Abp 2002–2008
 • Avdelningschefs- och expertuppgifter, TietoEnator Abp 1986–2002 

 

Pasi Mustonen

Direktör, Aktuariefunktionen
f. 1964 
Filosofie magister, SGF

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2004
I Varmas tjänst sedan 1996

Central arbetserfarenhet:

 • Aktuarie, Varma 1998–2001
 • Aktuarie, Pensions-Sampo 1996–1998

Pekka Pajamo

Direktör, Ekonomi och interna tjänster
f. 1962 
Ekonomie magister

Ledamot i ledningsgruppen sedan 2012
I Varmas tjänst sedan 2012

Central arbetserfarenhet:
KPMG Oy Ab 1988–2012:

 • CGR-revisor 1993–2012
 • Partner 1998–2012

Mikaela Öberg

Direktör, HR och utveckling
f. 1979
Pedagogie magister

Medlem av ledningsgruppen sedan 2023
Anställd hos Varma sedan 2023

Central arbetserfarenhet:

 • Chief People Officer, Remedy Entertainment Ltd, 2016–2023
 • Partner, ledande konsult, Interim Director, tränare och Coach, Innovate Consulting, 2011–2016
 • HR-direktör, HR-chef, Nycomed Pharmaceuticals (nu Takeda), 2003–2011

Eeva Hautala

Pensionsexpert (avgöranden)
f. 1963
Socionom (YHS)

Personalrepresentant sedan 2016

I Varmas tjänst sedan 2006

Central arbetserfarenhet:
Pensionsexpert (avgöranden), Varma 2006–

Lasse Lindholm

Kundrelationschef
f. 1963

Personalrepresentant sedan 2024

I Varmas tjänst sedan 1999

Central arbetserfarenhet:

 • Kundrelationschef, Varma 1999–