Styrelse

Ordinarie medlemmar

Ordförande Jaakko Eskola

f. 1958
Bergsråd, diplomingenjör

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2023

Vice ordförande Antti Palola

Ordförande, STTK rf
f. 1959 
Sjökapten

Ledamot sedan år 2014

Mandatperioden utgår 2024

Vice ordförande Risto Penttinen

Direktör, Uniper SE
f. 1968
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2018

Mandatperioden utgår 2024

Riku Aalto

Ordförande, Industrifacket rf
f. 1965
Magister i administrativa vetenskaper

Ledamot sedan år 2012

Mandatperioden utgår 2023

Anu Ahokas

Koncernchef, StaffPoint-koncernen
f. 1979
Politices magister

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2025

Ari Kaperi

f. 1960
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2010

Mandatperioden utgår 2024

Jyri Luomakoski

f. 1967
MBA

Ledamot sedan år 2015

Mandatperioden utgår 2023

Petri Niemisvirta 

Verkställande direktör, Mandatum-koncern
f. 1970
Juris kandidat

Ledamot sedan år 2014

Mandatperioden utgår 2023

Teo Ottola

Finansieringsdirektör, Konecranes Abp
f. 1968

Ledamot sedan år 2022

Mandatperioden utgår 2024

Pekka Piispanen

Direktör, Akava rf
f. 1960
Filosofie magister

Ledamot sedan år 2017

Mandatperioden utgår 2025

Saana Siekkinen

Direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
f. 1972
Magister i samhällsvetenskaper

Ledamot sedan år 2020

Mandatperioden utgår 2025

Mari Walls

Rektor, Tammerfors universitetet
f. 1961
Filosofie doktor

Ledamot sedan år 2020

Mandatperioden utgår 2025

Ersättare

Jari Elo

Direktör, Finlands Ekonomer
f. 1969
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2023

Mandatperioden utgår 2025

Jouni Hakala

Ombud, Industrins och Arbetsgivar-nas Centralförbund (TT)-stiftelse, Finlands Näringsliv EK rf
f. 1961
Vicehärandshövding, MBA

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2025

Kari Välimäki

f. 1954
Filosofie magister

Ledamot sedan år 2022

Mandatperioden utgår 2025

Styrelseledamöternas förtroendeuppdrag