Styrelse

Ordinarie medlemmar

Ordförande Jari Paasikivi

Styrelseordförande, Oras Invest

f. 1954
Bergsråd, ekonomie magister

Ledamot sedan år 2014

Mandatperioden utgår 2021

Vice ordförande Jaakko Eskola

f. 1958
Bergsråd, diplomingenjör

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2023

Vice ordförande Antti Palola

Ordförande, STTK rf

f. 1959 
Sjökapten

Ledamot sedan år 2014

Mandatperioden utgår 2021

Riku Aalto

Ordförande, Industrifacket rf

f. 1965
Magister i administrativa vetenskaper

Ledamot sedan år 2012

Mandatperioden utgår 2023

Anu Ahokas

Koncernchef, StaffPoint-koncernen

f. 1979
Politices magister

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2022

Rolf Jansson

Verkställande direktör, Aspo Abp

f. 1969
Diplomingenjör, ekonomie magister

Ledamot sedan år 2017

Mandatperioden utgår 2021

Ari Kaperi

Landsdirektör för Finland, Nordea Bank Abp

f. 1960
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2010

Mandatperioden utgår 2021

Jyri Luomakoski

f. 1967
MBA

Ledamot sedan år 2015

Mandatperioden utgår 2023

Petri Niemisvirta 

Verkställande direktör, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag

f. 1970
Juris kandidat

Ledamot sedan år 2014

Mandatperioden utgår 2023

Pekka Piispanen

Direktör, Akava rf

f. 1960
Filosofie magister

Ledamot sedan år 2017

Mandatperioden utgår 2022

Saana Siekkinen

Direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 

f. 1972
Magister i samhällsvetenskaper

Ledamot sedan år 2020

Mandatperioden utgår 2022

Mari Walls

Rektor, Tammerfors universitetet

f. 1961
Filosofie doktor

Ledamot sedan år 2020

Mandatperioden utgår 2022

Ersättare

Jouni Hakala

Ombud, Industrins och Arbetsgivar-nas Centralförbund (TT)-stiftelse, Finlands Näringsliv EK rf

f. 1961
Juris kandidat, MBA

Ledamot sedan år 2021

Mandatperioden utgår 2022

Risto Penttinen

Direktör, Uniper SE

f. 1968
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2018

Mandatperioden utgår 2022

Timo Saranpää

Ordförande, Finlands Ekonomer rf

f. 1965
Ekonomie magister

Ledamot sedan år 2020

Mandatperioden utgår 2022

Styrelseledamöternas förtroendeuppdrag