Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag ska anställa en arbetstagare?

Teckna en ArPL-försäkring och anmäl lönerna till inkomstregistret

Som arbetsgivare ska du teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare.

Läs mer om när du behöver en ArPL-försäkring

Teckna en försäkring behändigt på nätet

När du har en ArPL-försäkring, anmäl löner till inkomstregistret inom fem dagar efter lönebetalningen.

Läs mer om anmälan av löner till inkomstregistret

Lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring

Du måste kanske också teckna en lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring för dina anställda.

Be om en offert av vår partner If