Vår kundtjänst är tyvärr överbelastad. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter! Vi svarar på alla meddelanden och samtal i ankomstordning. I telefontjänsten kan du lämna en återuppringningsförfrågan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst när det passar dig bäst. I onlinetjänsten kan du till exempel granska fakturor, ansöka om betalningstid och skriva ut ett avgiftsintyg. Du kan även ta fram prognoser över framtida ArPL-avgifter och avgiftsuppgifter till bokslutet.

Vad ska jag göra om jag vill börja använda Varma Onlinetjänst?

Du kan själv enkelt ta hand om de flesta ärenden som rör försäkringar, rehabilitering och pensioner via Varma Onlinetjänst. Börja använda vår användarvänliga onlinetjänst redan i dag och sköt dina ärenden när det passar dig bäst.

Så här får du tillgång till Varma Onlinetjänst

Här kan du läsa om hur du ska göra för att börja använda Varma Onlinetjänst för privatkunder, arbetsgivare, företagare eller bokföringsbyråer som sköter försäkringsärenden åt sina kunder.

Privatkund

Som privatkund kan du logga in i onlinetjänsten med dina personliga bankkoder.

Arbetsgivare

Ansök om användarkoder till onlinetjänsten.

  1. Fyll i webbtjänstavtalet. Du måste ha rätt att ingå avtal för företaget eller föreningen för att kunna teckna ett webbtjänstavtal. Länken leder dig först till Suomi.fi-identifikation och sedan till avtalet. Läs mer om Suomi.fi-identifikation.
  2. Du får en bekräftelse över att onlinetjänsten öppnats per e-post.
  3. Du kan logga in i tjänsten med dina användarkoder eller personliga bankkoder.

Företagare

Som företagare kan du genast logga in i Varma Onlinetjänst med dina personliga bankkoder.

Om du inte ser dina FöPL-uppgifter i onlinetjänsten, fyll i webbtjänstavtalet för att använda tjänsten.

Det lönar sig ändå att skaffa användarkoder, om du vill sköta dina anställdas ArPL-ärenden och dina egna FöPL-ärenden med en enda inloggning.

  1. Fyll i webbtjänstavtalet. Länken leder dig först till Suomi.fi-identifikation och sedan till avtalet. Läs mer om Suomi.fi-identifikation.
  2. Du får en bekräftelse över att onlinetjänsten öppnats per e-post.
  3. Du kan logga in i tjänsten med dina användarkoder eller personliga bankkoder.

Bokföringsbyrå

Som representant för en bokföringsbyrå kan du med fullmakt ta hand om kundernas ArPL- och FöPL-försäkringsärenden via Varma Onlinetjänst.

Teckna Varmas avtal för bokföringsbyråer för att ta hand om alla försäkringsärenden för dina kunder som har försäkring hos oss med ett och samma användarnamn.

Läs anvisningar om att börja använda onlinetjänsten här