Vad ska jag göra om jag vill befullmäktiga en annan person att sköta mina FöPL-ärenden i Varma Onlinetjänst?

Lägg till en ny användare i Varma Onlinetjänst

Om du vill kan du ge fullmakt till andra användare att sköta dina FöPL-försäkringsärenden i Varma Onlinetjänst. Lägg till en ny användare på sidan Användarhantering under avsnittet FöPL-försäkring.

Vi skickar ett e-postmeddelande till den nya användaren när användarnamnet har aktiverats.

Läs mer om hur du kan befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina FöPL-ärenden

Du kanske också är intresserad av

Vad ska jag göra om jag vill börja använda Varma Onlinetjänst?

Vad ska jag göra om jag behöver hjälp att använda onlinetjänsten?