Vad ska jag göra om jag behöver en fullmakt till bokföringsbyrån?

Befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina FöPL-ärenden

Du kan befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta dina FöPL-ärenden. Om du vill att din bokföringsbyrå ska sköta dina FöPL-försäkringsärenden, ska du tilldela din bokföringsbyrås representant användarrättigheter i Varma Onlinetjänst.

Vi skickar ett e-postmeddelande till bokföringsbyråns representant om att han eller hon kan börja använda Varma Onlinetjänst.

Kontakta vår kundtjänst på 010 192 100 om du inte kan tilldela en representant för en bokföringsbyrå användarrättigheter i Varma Onlinetjänst.

Befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta era ArPL-ärenden

Du kan befullmäktiga bokföringsbyrån att sköta era ArPL-ärenden. Om du vill att er bokföringsbyrå ska sköta era ArPL-försäkringsärenden, kan du som huvudanvändare av Varma Onlinetjänst tilldela din bokföringsbyrås representant användarrättigheter till Varma Onlinetjänst.

Vi skickar ett e-postmeddelande till bokföringsbyråns representant om att han eller hon kan börja använda Varma Onlinetjänst.

Kontakta vår kundtjänst på 010 192 100 om du inte kan tilldela en representant för en bokföringsbyrå användarrättigheter i Varma Onlinetjänst.