Vad ska jag göra om jag behöver ett FöPL-intyg?

Intyg snabbt via Varma Onlinetjänst

Då du behöver ett intyg över din FöPL-försäkring till exempel som bilaga till ett anbud, får du det snabbt via Varma Onlinetjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder.

Du får intygen i pdf-format på sidan Intyg i avsnittet Försäkringar. Du kan välja mellan ett intyg över försäkringens giltighet, betalningssituation samt ett intyg över dina arbetsinkomster under innevarande år och de tre tidigare åren.

Logga in i Varma Onlinetjänst