Vad ska jag göra om jag vill ändra mitt kontonummer eller anmäla en ny adress?

Meddela oss uppgifter i Varma Onlinetjänst

Det är viktigt att hålla adressuppgifter och kontonumret uppdaterade. Meddela i Varma Onlinetjänst om dina följande uppgifter ändras:

  • Postadress: skicka ett meddelande till oss i Meddelanden och dokument.
  • E-postadress: klicka på profilikonen i det övre högra hörnet av onlinetjänsten och välj Egna uppgifter.
  • Faktureringsadress: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.
  • Nätfakturaadress: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.
  • Kontonummer: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Återbetalningsuppgifter > Redigera.

Logga in på Varma Onlinetjänst