Vad ska jag göra om jag vill ha fakturan elektroniskt?

FöPL-fakturor elektroniskt

Jag betalar FöPL-avgifterna själv personligen

Då du själv betalar dina FöPL-avgifter kan du beställa FöPL-avgifterna som e-fakturor till din egen nätbank. Du beställer dem i din egen nätbank. Sök Varma bland avsändare av e-fakturor och välj FöPL-försäkring (YEL-vakuutus). Du får närmare instruktioner om beställning av e-faktura uttryckligen i din nätbanksapplikation från din egen bank.

Om du vill ta emot FöPL-fakturor per e-post, meddela den e-postadress dit du vill få fakturorna i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Ange din e-postadress för FöPL-fakturor

Mitt företag betalar mina FöPL-avgifter

Om ditt företag betalar dina FöPL-avgifter kan vi skicka FöPL-avgifterna som nätfakturor till företagets nätfakturaadress. Meddela företagets nätfakturaadress och nätfaktureringsoperatör till oss i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Lägg till e-faktureringsadress

Om du vill ta emot FöPL-fakturor per e-post, meddela den e-postadress dit du vill få fakturorna i Varma Onlinetjänst: FöPL-försäkring > Försäkringens uppgifter > Fakturans mottagare > Redigera.

Ange din e-postadress för FöPL-fakturor

ArPL-fakturor elektroniskt

E-fakturor till företaget

Meddela företagets e-faktureringsadress och e-faktureringsoperatör till oss i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Försäkringens uppgifter > Faktureringsuppgifter > Redigera.

Lägg till e-faktureringsadress

E-fakturor till hushåll

Du kan beställa ArPL-fakturor som e-fakturor till din personliga nätbank. Lägg till en ny e-faktura i din nätbank genom att söka Varma bland avsändare av e-fakturor och välj ArPL-försäkring (TyEL-vakuutus). Du behöver ditt ArPL-försäkringsnummer och fakturanummer när du lägger till e-fakturan. Du får närmare instruktioner om beställning av e-faktura uttryckligen i din nätbanksapplikation från din egen bank.

E-postfakturering för alla ArPL-kunder

Om du vill ta emot ArPL-fakturor per e-post, meddela den e-postadress dit du vill få fakturorna i Varma Onlinetjänst: Försäkringar > Försäkringens uppgifter > Faktureringsuppgifter > Redigera.

Ange din e-postadress för ArPL-fakturor