Vad ska jag göra om jag vill veta mer om beskattningen av min pension?

Frågor om pensionsbeskattning

Om vi inte har fått ett skattekort när din pension börjar måste vi innehålla 40 % i skatt på din pension. Om din pension höjs och vi betalar ut en förhöjning på mer än 20 euro är skatten på förhöjningen 40 %.


Vi återbetalar eventuell överskjutande skatt så snart du beställt ett skattekort för pension från skattemyndigheten.

Du kan höja din skatteprocent på sidan Kontonummer och skatteprocent i Varma Onlinetjänst. Du kan meddela om en höjning av skatteprocenten genom att ringa till pensionsutbetalningstjänsten på tfn 010 192 100 (från utlandet +358 10 192 100). Vi betjänar dig på vardagar kl. 9–15.

Du kan ändra din skatteprocent på sidan Kontonummer och skatteprocent i Varma Onlinetjänst. Den skatteprocent som används för beskattningen av din pension kan som lägst vara den skatteprocent som skatteförvaltningen meddelat. Om du vill att din skatteprocent ska vara lägre än den ursprungliga skatteprocent som skatteförvaltningen meddelat, ska du begära ett nytt skattekort för din pension från skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen skickar skattekortet direkt till Varma.

När du får ditt pensionsbeslut ska du begära ett skattekort för pensionen från Skatteförvaltningen. Se till att skattekortet är giltigt från den tidpunkt när pensionen börjar. Följande år får vi skatteprocenten från Skatteförvaltningen automatiskt, och pensionstagaren behöver inte skicka sitt skattekort till oss.

Om din pension börjar 1.11 eller 1.12 ska du begära ett skattekort även för året efter att pensionen börjat, eftersom vi inte får det automatiskt från Skatteförvaltningen.

Den som deltar i yrkesinriktad rehabilitering ska lämna in ett nytt skattekort varje år.

En ny skatteprocent införs varje år den 1 februari. För januari månads pension används det föregående årets skatteprocent.

Du kan ansöka om periodisering av pensionen eller inkomstutjämning hos skattemyndigheten om du får pension retroaktivt för tidigare år.

Läs mer om periodisering och inkomstutjämning på Skatteförvaltningens webbplats vero.fi.

Beskattningen av pensionstagare bosatta i Spanien har ändrats från och med 1.1.2022. Finland har från och med 1.1.2022 beskattningsrätt för nästan alla pensioner som betalas från Finland till Spanien, då övergångsbestämmelsen i skatteavtalet mellan Finland och Spanien upphör att tillämpas. Våra pensionstagare som är bosatta i Spanien bör kontrollera på skatt.fi hur beskattningsavtalet påverkar beskattningen av pensioner och vid behov beställa ett nytt skattekort för utbetalningen av pensionen.

Läs mer om förändringen i beskattningen på skatt.fi