Beskattning av pensionen

Arbetspensionen är beskattningsbar inkomst precis som alla andra förvärvsinkomster. Pensionen beskattas i enlighet med skattelagstiftningen och Skatteförvaltningens riktlinjer. Eftersom pension beskattas på ett annat sätt än lön behöver du ett separat skattekort för pensionen. Beställ ett skattekort så snart som möjligt efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Beställ ett skattekort för pension när pensionen börjar

Vi behöver ditt skattekort för pensionen och rehabiliteringspenningen. Du kan beställa det från skattemyndigheten genast när du har fått ditt pensionsbeslut. Kortet måste vara i kraft från det att förmånen börjar. När du har beställt skattekortet skickar skattemyndigheten det direkt till Varma.

Om vi inte har fått ett skattekort när din pension börjar måste vi innehålla 40 % skatt på din pension. Om din pension höjs och vi betalar ut en förhöjning på mer än 20 euro är skatten på förhöjningen 40 %.

Om vi innehåller för mycket skatt återbetalar vi den så snart som möjligt efter att du beställt ett skattekort från skattemyndigheten.

Hur beställer jag ett nytt skattekort?

Skatteförvaltningen föredrar att kunderna använder webbtjänsten. Skatteförvaltningen skickar skattekortet du beställt direkt till Varma.

För skattekortet behöver du

 • ditt pensionsbeslut
 • uppgifter om inkomster, förskottsinnehållning och avdrag från årets början.

Se över din beskattning

 • Kontrollera din skatteprocent med skattemyndigheterna om ditt pensionsbelopp ändras av annan orsak än en årlig indexjustering.
 • Om du vill höja den skatteprocent som skattemyndigheterna meddelat kan du göra det via vår onlinetjänst. Du måste ändra skatteprocenten minst en vecka innan följande månaden börjar.
 • Om du arbetar som pensionär behöver du ett separat skattekort för arbetet.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Det här sköter Varma

 • Varje år efter att pensionsutbetalningen börjat ber vi skattemyndigheten meddela den nya skatteprocenten. Om din pension börjat 1.11 eller 1.12 får vi inte skattekortet för följande år automatiskt från Skatteförvaltningen. Om du gått i pension i slutet av året ska du alltså beställa ett nytt skattekort för pensionen även för följande år.
 • Vi anmäler dina utbetalda pensioner inklusive förskottsinnehållning till inkomstregistret.
 • Vi ber skattemyndigheterna i Finland om ett skattekort för begränsat skattskyldiga om du är permanent bosatt utomlands och det har gått tre år sedan du flyttade.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beställa ett nytt arbetspensionskort
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
 • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
 • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.