Vi utvecklar vår onlinetjänst och därför uppstår det ett driftavbrott i tjänsten på fredagen 24.9. kl. 17-18 och på lördagen 25.9. kl. 0-16.

Anvisningar och svar på de flesta frågor finns på vår webbplats. Snabbast kan du skicka en ansökan via vår onlinetjänst. Vid behov kan du skriva ut ansökan från Arbetspension.fi och skicka den med nödvändiga bilagor i den skyddade e-posten https://turvaposti.varma.fi. Ange som mottagare skannaus@varma.fi och ange i ämnesfältet din personbeteckning och ditt namn.

Vi betjänar dig i pensions- och rehabiliteringsärenden vardagar kl. 8–16 på numret 010 192 101.

Vi beklagar den eventuella olägenhet som driftavbrottet förorsakar.

Beskattning av pensionen

Arbetspensionen är beskattningsbar inkomst precis som alla andra förvärvsinkomster. Pensionen beskattas i enlighet med skattelagstiftningen och Skatteförvaltningens riktlinjer. Eftersom pension beskattas på ett annat sätt än lön behöver du ett separat skattekort för pensionen. Beställ ett skattekort så snart som möjligt efter att du fått ditt pensionsbeslut.

Beställ ett skattekort för pension när pensionen börjar

Om vi inte har fått ett skattekort när din pension börjar måste vi innehålla 40 % skatt på din pension. Om din pension höjs och vi betalar ut en förhöjning på mer än 20 euro är skatten på förhöjningen 40 %.

Om vi innehåller för mycket skatt återbetalar vi den så snart som möjligt efter att du beställt ett skattekort från skattemyndigheten.

Hur beställer jag ett nytt skattekort?

 • Tjänsten MinSkatt på vero.fi/minskatt
 • Skatteförvaltningens telefontjänst 029 49 70 00 eller
 • besök skattebyrån.

Skatteförvaltningen föredrar att kunderna använder webbtjänsten.
För skattekortet behöver du

 • ditt pensionsbeslut
 • uppgifter om inkomster, förskottsinnehållning och avdrag från årets början.

Se över din beskattning

 • Kontrollera din skatteprocent med skattemyndigheterna om ditt pensionsbelopp ändras av annan orsak än en årlig indexjustering.
 • Om du vill höja den skatteprocent som skattemyndigheterna meddelat kan du göra det via vår onlinetjänst. Endast höjningar går att meddela via onlinetjänst.
 • Om du arbetar som pensionär behöver du ett separat skattekort för arbetet.

Logga in på Varma Onlinetjänst

Det här sköter Varma

 • Vi ber skattemyndigheterna att meddela en ny skatteprocent varje år efter att din pension börjat.
 • Vi anmäler dina utbetalda pensioner inklusive förskottsinnehållning till inkomstregistret.
 • Vi ber skattemyndigheterna i Finland om ett skattekort för begränsat skattskyldiga om du är permanent bosatt utomlands och det har gått tre år sedan du flyttade.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina pensionsärenden enkelt på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • beställa ett nytt arbetspensionskort
 • skicka och ta emot meddelanden och bilagor
 • se ditt pensionsbeslut och handlingar i det eletroniska arkivet
 • uppdatera dina kontaktuppgifter och höja skatteprocent.

 

Logga in på Varma Onlinetjänst