Vad ska jag göra om jag vill ändra mitt kontonummer eller anmäla en ny adress?

Meddela oss uppgifter i Varma Onlinetjänst

Du kan ändra ditt kontonummer i Varma Onlinetjänst på sidan Kontonummer och skatteprocent.

Adressändringar för personer bosatta i Finland får vi i allmänhet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi får inte automatiskt information om adressändringar för kunder som bor utomlands. Du kan göra en adressändring i Varma Onlinetjänst på sidan Egna uppgifter.

Om du inte har bankkoder eller mobilcertifikat i bruk, läs på sidan Utbetalning av pension hur du kan anmäla en ändring av kontonummer eller adress.

Är du företagare eller arbetsgivare? Så här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.