Ympäristöpolitiikka

Varman ympäristöpolitiikka määrittelee, mitä ympäristöasioihin liittyvä vastuullisuus tarkoittaa Varmalle. Politiikassa tunnistamme ja kuvaamme keinoja, joilla hallitsemme toimintamme, sijoituskohteiden sekä toimitusketjumme ympäristöstä aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia. Politiikassa on tunnistettu koko arvoketjun merkitys ympäristövaikutuksiimme.

Ympäristöön liittyvät vastuullisuusasiat ovat yksi olennaisista vastuullisuuden osa-alueistamme. Vastuullisuustyömme perustana on rakentaa kestävämpää maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Ympäristövastuullisuus ohjaa meitä kattaen koko toimintamme, keskeisimpinä osa-alueinaan ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä luontokadon hillintä.

Ympäristöpolitiikka on hyväksytty Varman hallituksessa 15.2.2024.

Ympäristöpolitiikka