Ann - seniorisalkunhoitaja

Ann Brännback työskentelee seniorisalkunhoitajana Varman sijoitustoiminnossa vastaten Varman korkean luottoluokituksen yritysjoukkovelkakirjalainasalkusta. Hän työskentelee tiimissä, joka vastaa Varman korko- ja valuuttasijoituksista.

Millaisten polkujen kautta olet tullut Varmaan töihin?

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Hankenista, missä opiskelin rahoitusta pääaineenani. Työurani alussa työskentelin pari vuotta pankissa, ja vuonna 2004 aloitin työt Varman sijoitustoiminnossa luottoriskianalyytikkona. Vuonna 2007 minut nimitettiin salkunhoitajaksi, jolloin vastuulleni siirtyi Varman yrityslainasijoitukset finanssisektorissa. Vuodesta 2016 lähtien olen vastannut Varman korkean luottoluokituksen yritysjoukkovelkakirjalainasalkusta.

Mitä työhösi kuuluu?

Sijoituspäätökset edellyttävät laajaa talouden ja markkinoiden seurantaa ja analysointia. Iso osa työstäni koostuu markkinoiden ja uutisten seuraamisesta, analyysien ja raporttien lukemisesta sekä analyytikko- ja yritystapaamisista.

Työpäivieni rytmiä määrittelee se, mitä markkinoilla tapahtuu ja milloin yritykset päättävät laskea liikkeelle uuttaa velkaa. Sijoituspäätöksiä joutuu välillä tekemään hyvinkin nopeasti, kun yritykset ilmoittavat laskevansa liikkeelle uutta velkaa. Kaupankäynti joukkovelkakirjalainoilla tapahtuu niin sanotusti jälkimarkkinoilla, ja tätä kautta tehdään myös muutoksia sijoitussalkkuun. Tavoitteenamme on aina mahdollisimman hyvä tuotto tietyllä riskitasolla – hyvistä sijoitustuloksista hyötyvät kaikki asiakkaamme.

Myös vastuullinen sijoittaminen on muodostunut tärkeäksi painopisteeksi työssäni viime vuosina. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista ja se vaikuttaa merkittävästi sijoituspäätöksiin. Toimin korkotiimin edustajana asiantuntijaryhmässä, jossa kehitetään ja edistetään Varman vastuullista sijoittamista.

Mikä on työssäsi parasta?

Pääsen työssäni seuraamaan hyvin laajasti, mitä taloudessa ja kansanvälisillä sijoitusmarkkinoilla tapahtuu. On todella mielenkiintoista ja haastavaa analysoida kehitystä sekä makrotaloudessa että yritystasolla ja tehdä sijoituspäätöksiä sen pohjalta.

On hienoa, että saan tehdä töitä asiantuntevien osaajien kanssa – sekä varmalaisten että talon ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Varman asema merkittävänä sijoittajana mahdollistaa hyvän yhteistyön eri tahojen kanssa myös kansainvälisesti. Sijoitustuottojen ja eläkevarojen turvaamisen kautta koen, että pääsen tekemään Varmassa yhteiskunnallisesti merkittävää työtä.

Varmassa olen saanut paljon vastuuta sekä luottamusta toteuttaa omia näkemyksiäni sijoituspäätöksissä. Tämä mahdollistaa oma-aloitteisen ja itsenäisen työskentelytavan. Tavat kerätä tietoa ja kartuttaa osaamista ovat vapaita, loppupeleissä sujuva yhteistyö ja hyvät tulokset ratkaisevat. Näiden asioiden lisäksi työn vaihtelevuus ja yhteistyö huippuosaajien kanssa ovat saaneet minut viihtymään Varmassa pitkään.

Miten olet viihtynyt Varman työkulttuurissa?

Varmassa työympäristö ja ilmapiiri on ollut aina hyvä, mutta mielestäni työkulttuuri on viime vuosina kehittynyt entistä parempaan suuntaan. Työkulttuuri on nyt rohkeampi, avoimempi, yhtenäisempi ja myös iloisempi. Myös yhteistyö on lisääntynyt eri tiimien välillä. Varmassa työkulttuurin kehittämisen eteen onkin tehty tietoisesti töitä.

Arvostan sitä, että Varmassa voi joustavasti yhdistää kiinnostavan ja vaativan työn ja perhe-elämän. Hienoa on myös se, että Varmassa kannustetaan osaamisen kehittämiseen ja annetaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin talon sisällä ja ulkopuolella.